crear test y ex├ímenes   Fast quiz maker   creare esami e test online   Criar teste e exames online
Crear test y exámenes online
 

Crear Test

Ver otros Tests


Comentarios

OtrosMF1444

Impartició i tutorització

1. Identificant la didàctica com a sistema de comunicació, on situaries les estratègies didàctiques (metodologia)?

. a. Missatge
. b. Canal
. c. Soroll
. d. Emissor
2. Per potenciar l’estil reflexiu a l’aula hem de permetre a l’alumne:

. a. Participar a classe expressant dubtes
. b. Dedicar temps a la planificació
. c. Explicar la pràctica des de models teòrics diferents
. d. Elaborar plans d’acció i dur-los a terme
3. Els rols que s’estableixen en el grup formen part de

. a. De la dimensió del grup
. b. Dels organigrames oficials dins el grup
. c. De l’estructura formal del grup
. d. L’estructura informal del grup
4. Quin aspecte hem de treballar per garantir un aprenentatge significatiu

. a. L’aproximació dels codis comunicatius entre docent i discent
. b. L’ús d’un canal de comunicació adaptat al formador
. c. El control de l’avaluació final
. d. L’ús d’un llenguatge tècnic
5. Quina de les següents activitats formatives és la més indicada per a l’aprenentatge de procediments (psicomotriu)?

. a. Representació de rols
. b. Demostració
. c. Lliçó magistral
. d. Estudi de cas
6. Quina de les següents activitats formatives és la més indicada per a treballar la capacitat crítica i l’argumentació?

. a. Jocs
. b. Entrevista
. c. Estudi de cas
. d. Debat
7. Quina de les següents activitats ajudarà més a la comprensió dels aprenentatges a un alumne visual

. a. Explicació
. b. Resum
. c. Mapa conceptual
. d. Debat
8. Quina de les següents eines utilitzaries per comunicar qüestions particulars a un alumne en un curs on line?

. a. Correu electrònic
. b. fòrum
. c. Missatgeria instantània
. d. xat
9. Quina de les següents consideracions sobre la tutoria és correcta:

. a. Procés continu (no puntual)
. b. Es desenvolupa de forma activa i dinàmica
. c. Planificada sistemàticament (mitjà i llarg termini)
. d. totes les anteriors són correctes
10. En les tutories en línia convé un tutor:

. a. Reactiu
. b. Actiu
. c. Proactiu
. d. Reflexiu

ICI TEMA 5 Y 6 ,Test de ICI de los temas 5 y 6. Tags:ICI. Preguntas:60
EAC_1 TEST TEORICA ,M10 logistica. Categorías:Logistica. Preguntas:20
EAC 3 TEST TEORICA ,M10 LOGISTICA. Tags:Logistica. Preguntas:20
EAC 2 TEST TEORIA ,LOGISTICA M10. Categorías:Logistica. Preguntas:20
inyecciones ,responder. Tags:inyecciones. Preguntas:19
alto horno 2 ,alto horno 2 . Categorías:alto ,horno ,2. Preguntas:9
Test de gramática ,Test online sobre gramática 3ºeso. Tags:sintaxis. Preguntas:10
Matematicas ,Indicaciones:resuelve las siguientes operaciones seguon lo considere correcto. Categorías:Matematica ,. Preguntas:10
Cuestinario ,Resuelva las siguientes preguntas. Tags:Nombre ,año ,edad. Preguntas:10
Cuestionario ,Resuelva Las siguientes preguntas. Categorías:Valor ,ciencia ,inteligencia. Preguntas:10
Programació ,Test d\'autoaprenentatge MF1442. Tags:Programació. Preguntas:20
Contabilidad de costes 4 ,Contabilidad de costes 4. Categorías:Contabilidad ,de ,costes ,4. Preguntas:15

Crea tu propio test gratis
Comentarios

Creartest.com no se hace responsable del contenido publicados por los usuarios