crear test y ex├ímenes   Fast quiz maker   creare esami e test online   Criar teste e exames online
Crear test y exámenes online
 

Crear Test

Ver otros Tests


Comentarios

OtrosMF1446

Test assaig d\'avaluació mòdul orientació

1.La Organització Internacional del Treball ( OIT) defineix la Orientació Laboral com...

. a)La orientació laboral consisteix en trobar feines a les persones a persones desocupades
. b)L’ajuda prestada a un individu per resoldre problemes referents a l’elecció d’una ocupació i al progrés professional, tenint present les característiques de la persona, i de la relació entre aquestes i les possibilitats de feina.
. c)L’ajuda a les persones a trobar la especialitat professional per la que són més competents
. d)La Orientació laboral consisteix en prendre decisions sobre les possibilitats d’ocupació
2.En el procés d’orientació s’ha d’ajudar a l’alumnat en les tasques de:

. a)Coneixement del Mercat laboral i tècniques de recerca
. b)Autoconeixement, presa de decisions i informació
. c)A i B són correctes
. d)A i B són incorrectes
3.Les Habilitats i Actituds que han de guiar les activitats del docent en la seva funció d’orientar són:

. a)Autonomia de la persona.
. b)Actitud positiva i habilitat comunicativa
. c)Capacitat crítica i habilitat de gestió del conflicte
. d)Paternalisme
4.Quins són els agents encarregats de l’avaluació de la qualitat de la Formació Processional Ocupacional?

. a)Alumnat, professorat, administracions i centres
. b)Centres i entitats inspectores.
. c)Alumnat i inspectors del SOC
. d)Els docents a través del Pla de Perfeccionament tècnic
5.Què pretén valorar el Pla Anual d’Avaluació del conjunt del subsistema de FPO

. a)L’impacte de la formació realitzada en la inserció o manteniment en el món laboral.
. b)L’impacte de la formació realitzada en la competitivitat de l’empresa
. c)L’adequació de les accions a les necessitats del món laboral.
. d)Totes les anteriors són correctes
6.A qui va dirigit el Pla de Perfeccionament Tècnic?

. a)Alumnat
. b)Aturats
. c)Funcionaris dels CIFOs
. d)Professorat
7.Pel Pla de Perfeccionament Tècnic es recull la demanda de formació a través de ...

. a)Enquestes a l’alumnat, propostes dels CNFP, noves tendències i tecnologia, i directives europees
. b)Noves tendències del mercat i demandes sindicals
. c)Associacions de professorat, directives europees.
. d)Funcionariat dels CIFOs, docents i alumnat
8.El docent de formació professional per a l’Ocupació...

. a)Ha de fer tots els canvis que vulgui del programa per introduir novetats al certificat de professionalitat encara que no cobreixi el temari oficial
. b)Ha d’introduir els coneixements de les aplicacions, entorns virtuals i eines tic que es fan servir a l’entorn de treball dintre la programació del curs
. c)no té la responsabilitat de relacionar el contingut formatiu amb els canvis tecnològics.
. d)No ha de conèixer el mercat de treball de l’especialitat que imparteix
9.Per elaborar els itineraris professionals personals per a l’ocupació s’ha d’analitzar principalment...

. a)Les característiques individuals de cada alumne/a comparant-les amb els indicadors professionals i psicosocials
. b)Els requeriments del mercat de la població on viu l’alumne/a.
. c)Els indicadors estatals mensuals d’ocupació
. d)Els requeriments del certificat de professionalitat
10.Quin tipus de CV aconsellaries a una alumna que ha decidit fer un canvi professional i no té experiència professional en el nou sector?

. a)Cronològic
. b)Cronològic invers
. c)Per competències
. d)Europass
11.Els factors que incideixen en l’ocupabilitat que es poden modificar i onla persona por intervenir són els factors de tipus...

. a)competencial
. b)personal
. c)estructural
. d)laborals
12.El procés pel qual es duen a terme una sèrie d’activitats amb la finalitat d’aconseguir una ocupació s’anomena...

. a)Orientació professional
. b)Inserció laboral
. c)Formació complementaria
. d)Itinerari laboral
13. El conjunt coherent d'habilitats, coneixements i capacitats necessàries per exercir un treball específic en un camp professional determinat és el que identifiquem com...

. a)Formació professional
. b)Experiència professional
. c)Perfil professional
. d)Inserció laboral

Doramas ,Que tan doramaniaca eres?. Tags:Doramas. Preguntas:7
copa américa brasil 2019 ,Este es un test para ber sí has visto cada partido de esta copa américa y saver tú conicimiento. Categorías:fácil. Preguntas:39
locomotor 3 ,repaso examen . Tags:fisio. Preguntas:52
¿Qué has aprendido? ,Responder a las siguientes preguntas . Categorías:Qué ,has ,aprendido. Preguntas:8
MF1444 ,Impartició i tutorització. Tags:impartició ,i ,tutorització. Preguntas:10
ICI TEMA 5 Y 6 ,Test de ICI de los temas 5 y 6. Categorías:ICI. Preguntas:60
EAC_1 TEST TEORICA ,M10 logistica. Tags:Logistica. Preguntas:20
EAC 3 TEST TEORICA ,M10 LOGISTICA. Categorías:Logistica. Preguntas:20
EAC 2 TEST TEORIA ,LOGISTICA M10. Tags:Logistica. Preguntas:20
inyecciones ,responder. Categorías:inyecciones. Preguntas:19
alto horno 2 ,alto horno 2 . Tags:alto ,horno ,2. Preguntas:9
Test de gramática ,Test online sobre gramática 3ºeso. Categorías:sintaxis. Preguntas:10

Crea tu propio test gratis
Comentarios

Creartest.com no se hace responsable del contenido publicados por los usuarios