crear test y ex├ímenes   Fast quiz maker   creare esami e test online   Criar teste e exames online
Crear test y exámenes online
 

Crear Test

Ver otros Tests


Comentarios

OtrosGestión financiera

Gestión financiera

1 Una inversió es caracteritza:

. Pel desemborsament inicial i la durada.
. Pel desemborsament inicial, la durada i els fluxos nets de caixa.
. Per la rendibilitat que genera.
. Per la taxa d'actualització dels fluxos de caixa.
2 Els fluxos nets de caixa són:

. Els cobraments que té l'empresa com a conseqüència de la inversió.
. Els ingressos menys les despeses que té l'empresa mentre dura la inversió.
. Els cobraments menys els pagaments com a conseqüència de la inversió.
. Els pagaments que s'han de fer associats a la inversió.
3 La compra d'un programa informàtic:

. És una inversió física.
. És una inversió immaterial.
. És una inversió financera.
. No és cap inversió.
4 Els mètodes estàtics de selecció d'inversió:

. Són el VAN i la TIR.
. Utilitzen la taxa d'actualització.
. Consideren constant el valor del diner en el temps.
. Són el VAN i el termini de recuperació o pay-back.
5 El criteri del flux total de caixa per unitat monetària invertida:

. És un mètode dinàmic de selecció d'inversions.
. Se seleccionarà la inversió que tingui un valor més petit.
. Ha de tenir un valor menor que 1.
. Se seleccionarà la inversió que tingui un valor més gran, entre les que tenen un valor superior a 1.
6 El pay-back d'una inversió:

. És millor com més gran sigui.
. Ha de superar la durada de la inversió.
. És millor com més petit sigui i ha de ser inferior a la durada de la inversió.
. No té cap relació amb la durada de la inversió.
7 Si el VAN per a una inversió és positiu vol dir:

. Que la inversió dóna pèrdues
. Que si baixen els tipus d'interès, la inversió pot no ser rendible.
. Que la TIR és igual a la taxa d'actualització.
. Que la inversió dóna beneficis.
8 Si la TIR d'una inversió dóna 7% vol dir:

. Que el VAN per a una taxa d'actualització del 8% donarà positiu.
. Que el VAN per a una taxa d'actualització del 8% donarà negatiu.
. Que el VAN per a una taxa d'actualització del 7% donarà 0.
. Són correctes les respostes b i c.
9 Per a una determinada inversió:

. El valor del VAN augmenta amb la taxa d'actualització.
. El valor del VAN disminueix quan augmenta la taxa d'actualització.
. El valor del VAN és independent de la taxa d'actualització.
. Si la taxa d'actualització és 0, el VAN és igual a la TIR.
10 Per calcular la TIR:

. Es troba el valor de la taxa d'actualització que iguala el desemborsament inicial amb la suma dels valors actualitzats dels fluxos de caixa.
. Es troba la taxa d'actualització que iguala el VAN a 0.
. S'utilitza un procediment de prova-error quan el nombre de fluxos de caixa és superior a 2.
. Totes les respostes anteriors són correctes.
11 Si el VAN d'una inversió és negatiu per a una taxa de cost del capital del 7%:

. La inversió és aconsellable.
. La TIR d'aquesta inversió és superior al 7%.
. La TIR d'aquesta inversió és inferior al 7%.
. És impossible que el VAN d'una inversió surti negatiu.
12 Indica quins dels parells següents de conceptes es consideren mètodes dinàmics de selecció d'inversions:

. El pay-back i el VAN.
. El flux total de caixa per unitat monetària invertida i la TIR.
. El pay-back i la TIR.
. El VAN i la TIR.
13 El pay-back d'una inversió de 6500€ és dos anys i tres mesos. Quin és el flux del tercer any si els fluxos dels dos primers anys són respectivament 2000€ y 3000€:

. a) 4.000€.
. b) 5.000€.
. c) 6.000€.
. d) 7.000€.
14 El VAN d'un projecte d'inversió és 4300€ per a una taxa del 5%. És cert que:

. La TIR és menor que el 5%.
. El VAN per a una taxa del 6% serà superior a 4.300€.
. El VAN per a una taxa del 6% serà inferior a 4.300€.
. La TIR és igual al 5%.

EBAU 2019 -PREG. 37-53 ,PREGUNTAS 37-53. EBAU 2019 CULTURA AUDIOVISUAL . Tags:EBAU ,2019 ,-PREG. ,37-53. Preguntas:16
EBAU 2019 -PREG. 19-37 ,2º-PREGUNTAS TIPO TEST EBAU 2019 -PREGUNTAS DE LA 19 AL 37. Categorías:EBAU ,2019 ,-PREG. ,19-37. Preguntas:18
ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN ,Se analizará las características de la rúbrica, evaluación del desempeño y test como estrategias de evaluación en ambientes virtuales.. Tags:evaluación ,. Preguntas:10
camarera limp ,Repaso. Categorías:cam.. Preguntas:9
RRHH ss ,RRHH ss. Tags:RRHH. Preguntas:13
temas 12-16 ,una prueba de 125. Categorías:temas. Preguntas:125
Vascularización del SNC ,Test sobre la vascularización (arterial y venosa) del Sistema Nervioso Central (SNC). Neuroanatomía. No restan los fallos. Mínimo para aprobar 70%. . Tags:Irrigacion ,Vascularizacion ,arterias ,SNC ,neuroanatomía. Preguntas:10
¿Cuánto conoces a Laura? ,Este es un cuestionario para ver cuánto me conocen mis amigas. Categorías:Difícil ,bonito ,y ,barato. Preguntas:10
inteligencia artificial ,esta actividad consiste en responder si la afirmacion que se esta haciendo es verdadera o falsa. Tags:inteligencia ,artificial. Preguntas:6
Tiempo libre ,Spelling and vocabulary test. Categorías:Free-time ,activites. Preguntas:69
Juego didáctica ,Examen del tema 3 y tema 4 de didáctica. Tags:Juego. Preguntas:34
BSF Sexual Health ,Hello guys. In this test you will have to choose the right answer according to the information that you have learned in our website.. Categorías:Health ,fun ,sexual. Preguntas:7

Crea tu propio test gratis
Comentarios

Creartest.com no se hace responsable del contenido publicados por los usuarios