crear test y ex├ímenes   Fast quiz maker   creare esami e test online   Criar teste e exames online
Crear test y exámenes online
 

Crear Test

Ver otros Tests


Comentarios

Otros1711QIDPlat2

Preguntas de repaso

1.- La guia de l’alumne d’un curs on-line serveix per:

. a ) Tramitar la certificació del curs
. b ) Orientar a l’alumne i informar dels aspectes clau
. c ) No té cap utilitat en un curs on-line
2.- En quins moments del curs, el tutor té tasques a fer:

. a ) a l’inici del curs
. b ) durant el curs
. c ) al final del curs
. d ) totes són correctes
3.- Quina de les següents NO és un eina de comunicació asincrònica (marca la incorrecta):

. a ) el correu electrònic
. b ) el foro
. c ) el xat
4.- A quin tipus de formació ens referim quan parlem de Blended Learning o B-Learning?

. a ) Presencial
. b ) On line
. c ) Semipresencial
5.- Quina de les següents afirmacions és FALSA:

. a ) El tutor s’ha de preocupar de mantenir la motivació de l’alumne
. b ) El tutor no ha de preparar materials si coneix molt bé la matèria
. c ) El tutor ha de mostrar-se proper i transmetre confiança a l’alumne
6.- Quin dels següents programes permet gestionar un entorn virtual d’aprenentatge?

. a ) MOODLE
. b ) Symbaloo
. c ) Duolingo
. d ) Powerpoint
7.- El millor mètode d'Ensenyament-Aprenentatge a la formació per a l'ocupació és

. a ) expositiu
. b ) participatiu
. c ) demostratiu
. d ) no hi ha un mètode millor que un altre
8.- Quina és la principal funció que compleix un formador quan fomenta la relació entre els alumnes d’un fòrum d’un curs online?

. a ) Supervisora
. b ) Dinamitzadora
. c ) Informativa
. d ) Avaluadora
9.- En què consisteix l’acció tutorial?

. a ) En acompanyar l’aprenentatge autònom de l’alumne
. b ) En fer correccions de proves d’avaluació
. c ) En preocupar-se només de donar la benvinguda a l’alumne
9.- Quin instrument permet deixar clar als alumnes, els objectius, els continguts, el calendari, els criteris d’avaluació i el funcionament dels espais d’un curs on-line?

. a ) El missatge de benvinguda al curs
. b ) La normativa administrativa d’adjudicació del curs
. c ) La guia de l’alumne
10.- Quina eina de l'entorn virtual es pot fer servir per tal d'afavorir la comunicació síncrona?

. a ) foro
. b ) videoconferència
. c ) webquest
. d ) correu electrònic
11.- Quin tipus de plataformes per gestionar cursos on-line podem trobar?

. a ) Plataformes comercials
. b ) Plataformes ad-hoc
. c ) Plataformes lliures
. d ) Totes les anteriors
12.- Si fem un curs, que té una durada breu que està centrat en conèixer una tècnica molt concreta que si no fem correctament pot comportar un perill, quina és la metodologia més adient

. a ) expositiva
. b ) demostrativa
. c ) interrogativa
. d ) de descobriment
13.- Quan parlem d’entorn digital amb activitats i accions orientades a la formació, amb tot allò necessari per ensenyar i aprendre en línia (on-line) ens estem referint:

. a ) Sistema o plataforma de e-learning
. b ) Classe magistral
. c ) Documents penjats en una pàgina Web
14.- En una acció formativa virtual, l’alumne:

. a ) Ha de ser receptor passiu del que vagi decidint el formador
. b ) Ha de ser protagonista actiu i responsable del seu procés d’aprenentatge
. c ) Ha de qüestionar totes les propostes de treball que li plantegin
15.- Cóm s'anomena tècnicament un entorn virtual d'aprenentatge?

. a ) SGBD
. b ) LMS
. c ) CMS
16.- Amb quina de les següents pàgines pots crear-te un entorn MOODLE

. a ) milanuncios
. b ) wallapop
. c ) milaulas
. d ) slideshare
17.- Quins d'aquest rols apareixen a MOODLE?

. a ) Adminstrador, professor, alumne, informàtic, convidat
. b ) Adminstrador, professor, tutor, alumne, convidat
. c ) Webmaster, professor, convidat i alumne
18.- El formador/tutor d’un curs virtual, actua com un:

. a ) Dipositari del coneixement, que anirà alliberant segons cregui convenient
. b ) Facilitador que acompanya el procés d’aprenentatge autònom de l’alumne
. c ) Assistent preparat per resoldre els problèmes tècnics de la plataforma
19.- L’exercici de l’acció tutorial on-line ha de fer-se:

. a ) de forma autoritària, estricta i normativa
. b ) mostrant-se inflexible a les demandes dels alumnes
. c ) mostrant-se proper, pacient i mantenint una actitud positiva amb l’alumne
20.- Quina és la principal funcionalitat de MOODLE?

. a ) Mitjà de comunicació i expressió
. b ) Font d'informació i coneixement
. c ) Suport didàctic per a l'aprenentatge

Futbol ,test de futbol . Categorías:Divertido ,. Preguntas:8
ZERJIO TEST ,Comedme la puta poya. Tags:Cawen ,tu ,puta ,madre. Preguntas:6
¿Que tanto sabes de? ,Poner a prueba los conocimientos sobre el tema. Categorías:Conocimiento ,Anatomia ,Musculos. Preguntas:6
1711QIDPLAT ,Test de prueba. Tags:1711QIDPLAT. Preguntas:14
¿Eres zonil? ,Este test es para ver si encajarías en nuestra zona comunitara, no sirve para nada, pero esperamos que te guste. Categorías:original ,diferente ,zonil. Preguntas:10
El salario ,Derecho laboral- el salario. Tags:Derecho ,laboral ,salario. Preguntas:11
psicosociales ,Responde a las siguientes preguntas sobre la carga de trabajo como factor de riesgo laboral. Recuerda que sólo hay una respuesta correcta. Son 20 preguntas en total.. Categorías:ddddddd. Preguntas:24
test numero 1 ,es el test numero 2. Tags:ley. Preguntas:318
Tema 2 Internet ,Elige la opción correcta, no resta los fallos. Categorías:Internet. Preguntas:10
ergonomicos ,Responde a las siguientes preguntas sobre los incendios como factor de riesgo laboral. Recuerda que sólo hay una respuesta correcta. Son 20 preguntas en total.. Tags:dddd. Preguntas:20
incendios ,Responde a las siguientes preguntas sobre los incendios como factor de riesgo laboral. Recuerda que sólo hay una respuesta correcta. Son 5 preguntas en total.. Categorías:ddddd. Preguntas:15
LUGARES TRABAJO ,Responde a las siguientes preguntas sobre los lugares y los equipos de trabajo como factor de riesgo laboral. Recuerda que sólo hay una respuesta correcta. Son 6 preguntas en total.. Tags:SVDVSEEE. Preguntas:18

Crea tu propio test gratis
Comentarios

Creartest.com no se hace responsable del contenido publicados por los usuarios