crear test y ex├ímenes   Fast quiz maker   creare esami e test online   Criar teste e exames online
Crear test y exámenes online
 

Crear Test

Ver otros Tests


Comentarios

CienciasFuncions en els éssers vius

Exercici sobre els éssers vius per 1r d'ESO

El planeta Terra està format per molts tipus de materials o estructures naturals. Algunes d'elles estan vives, les altres no. Com s'anomenen els materials o estructures no vius?

. morts
. inerts
. orgànics
. inorgànics
. càdavers
Quina de les següents característiques no es correspon amb els éssers vius?

. Estan formats per cèl·lules
. Intercanvien matèria i energia amb l'entorn
. Capten i responen als estímuls
. Tenen estructura cristal·lina
. Es reprodueixen
Les funcions vitals que distingeixen els éssers vius de la matèria no viva són:

. nutrició, respiració i creixement
. relació, nutrició i reproducció
. relació i reproducció
. desplaçament i respiració
. densitat, elasticitat i duresa
Com s'anomenen les unitats estructurals, funcionals i genètiques que constitueixen tots els éssers vius?

. músculs
. ossos
. proteïnes
. parts
. cèl·lules
Quan fa que van aparèixer els primers éssers vius?

. 400 milions d'anys
. 35000 anys
. 24 milions d'anys
. 5000 segles
. 3500 milions d'anys
La matèria orgànica està formada per...

. aigua i minerals
. sucres i minerals
. aigua, sucres i minerals
. aigua, sucres i greixos
. sucres, greixos i proteïnes
Els éssers vius estan constituïts per...

. matèria orgànica i inorgànica
. només matèria orgànica
. només matèria inorgànica
. matèria inert
. cap de les anteriors
Quin és el component majoritari de la matèria viva?

. El sucre
. Els minerals
. Els greixos
. Les proteïnes
. L'aigua
Com s'anomenen les substàncies que permeten als éssers vius obtenir energia i matèria?

. Substàncies inorgàniques
. Àcids nucleics
. Aigua
. Nutrients
. Vitamines
Com s'anomena la funció mitjançant la qual un organisme viu incorpora nutrients i obté energia?

. Alimentació
. Nutrició
. Relació
. Reproducció
. Depredació
En funció de la nutrició els éssers vius poden ser de dos tipus. Digues quins...

. Carnívors o vegetarians
. Autòtrofs o fotosintètics
. Autòtrofs o heteròtrofs
. Omnívors o insectívors
. Animals o vegetals
La majoria dels éssers vius obtenen l'energia mitjançant...

. la respiració
. la reproducció
. la relació
. el moviment
. la fotosíntesi
Les plantes, a més de respirar, obtenen energia directament de la llum solar amb l'objectiu de dur a terme un procés anomenat...

. fotoprinting
. fotooxidació
. fotosíntesi
. fotorespiració
. fotografia
Quines substàncies obtenen les plantes mitjançant la fotosíntesi?

. Proteïnes
. Àcids nucleics
. Oxígen
. Sucres
. Greixos
Quina de les següents afirmacions és certa?

. Durant el dia les plantes només fan la fotosíntesi
. Durant el dia les plantes només fan la respiració
. Durant la nit les plantes fan la fotosíntesi i la respiració
. Els animals fan la fotosíntesi durant el dia
. Durant el dia les plantes desprenen més oxígen que no pas diòxid de carboni
La capacitat dels éssers vius de captar i respondre als estïmuls del medi s'anomena...

. fotosíntesi
. nutrició
. relació
. reproducció
. respiració
Un estímul pot ser...

. un canvi de temperatura
. un canvi de llum
. la presència d'un animal
. l'absència d'aliment
. totes les anteriors són vàlides
En la funció de relació hi ha dues etapes molt clares. Digues quines...

. L'etapa alfa i l'etapa beta
. La investigació i la conclusió
. La informació i la noticia
. L'obtenció d'informació i l'etapa beta
. L'obtenció d'informació i la reacció
En la reproducció sexual...

. es necessiten dos progenitors per tenir descendència
. un individu sol és incapaç de generar descendència
. un individu aïllat es capaç de generar descendència
. no es genera descendència
. la descendència és idèntica als progenitors
Els bacteris...

. no es reprodueixen
. es reprodueixen asexualment
. es reprodueixen sexualment
. poden ser mascles i famelles
. presenten sexes diferenciats

Tema 4: Metodología en redes de neuronas artificiales ,Tema 4: Metodología en redes de neuronas artificiales . Tags:Tema ,4: ,Metodología ,en ,redes ,de ,neuronas ,artificiales ,. Preguntas:6
Tema 1: Evolucion Historica Sistemas Inteligentes ,Evolucion de los Sistemas Inteligentes. Categorías:Sistemas ,Inteligentes. Preguntas:34
fisiologia 7 y 8 ,Tema 7 y 8. Tags:Fisiologia. Preguntas:20
fisiologia 5 y 6 ,tema 5 y 6. Categorías:Fisiologia. Preguntas:20
Fisiologia 3 y 4 ,Tema 3 y 4. Tags:Fisiologia. Preguntas:20
Fisiologia ,Preguntas examen. Categorías:Fisiologia. Preguntas:20
Sistema Cardiovascular ,Test sobre sistema cardiovascular. Tags:Corazon ,arterias. Preguntas:15
Fisiología celular 1 (Membrana celular) ,Este test te ayudará a saber más acerca de las funciones de la membrana celular. Categorías:Fisiología ,celular ,membrana. Preguntas:16
Ecosistemas y cadenas alimentarias ,Test para 4 basicos de Chile. Tags:ecosistema. Preguntas:24
Nutricion ¿Que mejorar? ,Que deberias mejorar de tu dieta actual. Categorías:test ,de ,alimentacion. Preguntas:10
fisio parcial 1 ,fisiologia test 1. Tags:test1. Preguntas:20
Nomenclatura Química Inorganica ,Nomenclatura de compuestos inorganicos. Categorías:Química. Preguntas:10

Crea tu propio test gratis
Comentarios

Creartest.com no se hace responsable del contenido publicados por los usuarios