crear test y ex├ímenes   Fast quiz maker   creare esami e test online   Criar teste e exames online
Crear test y exámenes online
 

Crear Test

Ver otros Tests


Comentarios
1. Quina de les esmentades no és una via de

. entrada dels contaminants químics en el
. organisme:
. . Via digestiva.
. . Via dèrmica.
. . Via muscular.
. . Via parenteral.
2. Indica en què consisteix el risc laboral:

. . En tot allò que produeixi una alteració de la salut
. . A la probabilitat que un treballador pateixi un determinat dany derivat del treball
. . En tota malaltia o lesió.
3. En què consisteix exactament la cultura preventiva

. dins d'una empresa:
. . En la promoció dels treballadors.
. . En el seguiment de protocols de bones costums
. . En la promoció de la millora de les condicions de treball per aconseguir elevar el nivell de protecció de la seguretat i la salut dels treballadors
. . En la promoció de la millora de les condicions de treball per aconseguir elevar el nivell de prevenció de la seguretat i la salut dels treballadors
4.Tota lesió corporal que pateixi el treballador

. com a conseqüència del treball realitzat per
. compte d'altri es diu:
. . Malaltia de treball.
. . Malaltia professional.
. . Accident de treball.
. . Malaltia comuna.
5. El virus de l'hepatitis B és un factor de risc

. derivat de les condicions:
. . De seguretat.
. . Ergonòmiques.
. . Ambientals.
. . Psicosocials.
6.Quins són els danys específics dels factors

. de risc que afecten les condicions de
. seguretat:
. . Insatisfacció.
. . Accidents de treball.
. . fatiga
. . Malaltia professional.
7.El treballador té dret a abandonar el

. lloc de treball, si és necessari, quan consideri
. que aquesta activitat comporta un:
. . Perill per a la seva salut.
. . Risc greu a mig termini.
. . Risc greu i imminent.
. . Risc evident i imminent.
8. L'incompliment de les seves obligacions per

. part del treballador implica:
. . Un incompliment laboral i és considerat com a delicte sancionable
. . Un incompliment laboral i serà considerat com a falta sancionable
. . Un incompliment laboral, però no és sancionable.
. . L'acomiadament immediat del treballador incomplidor i el seu cap immediat
9. L'empresari té l'obligació de coordinar-

. amb altres empreses quan desenvolupin
. activitats:
. . Idèntiques.
. . En què hi hagi risc químic.
. . En un mateix centre de treball.
. . No existeix aquesta obligació.
10.La gestió de la prevenció constitueix un conjunt

. de mesures:
. . Independents del sistema de gestió general de l'empresa
. . Per complir amb l'obligació relativa a la seguretat en el treball
. . Integrat en el sistema de gestió de l'empresa per prevenir danys
. . Adoptades voluntàriament per l'empresari per prevenir accidents laborals
1. Quina de les esmentades no és una via de entrada dels contaminants químics en el organismo:
. Via digestiva.
. Via dèrmica.
. Via muscular.
. Via parenteral.
2. Indica en què consisteix el risc laboral:

. En tot

. via muscular
. A la probabilitat que un treballador pateixi un determinat dany derivat del treball
. En la promoció de la millora de les condicions de treball per aconseguir elevar el nivell de protecció de la seguretat i la salut dels treballadors
. Accident de treball.
. Ambientals.
. Accidents de treball.
. Risc greu i imminent.
. . Un incompliment laboral i és considerat com a delicte sancionable
. En un mateix centre de treball.

basica ,electricidad. Tags:electricidad. Preguntas:26
Puc donar sang? ,Despres de realitzar aquest breu test sabrem si som aptes per a la donació de sang.. Categorías:Donar. Preguntas:8
ORIENTACIÓN EDUCATIVA ,Recopilación preguntas test de Orientación Educativa, 3º de Pedagogía. APROBADO=48pts.. Tags:tipo ,test ,examen. Preguntas:96
ANAS RCP ,lo basico. Categorías:ANAST. Preguntas:14
ORIENTACIÓN EDUCATIVA ,Examen orientacion educativa. Tags:tipo ,test ,examen. Preguntas:67
Examen SSI ,Examen de seguridad - 3 temas. Categorías:seg. Preguntas:16
SOCIEDAD Y MULTICULTURALISMO ,EXAMEN DE DIFERENTE TEMAS DE LA MATERIA DE SOCIEDAD Y MULTICULTURALISMO. Tags:SOCIEDAD ,Y ,MULTICULTURALISMO. Preguntas:53
polimerasas , A continuación encontraras un Quíz de los temas vistos el día de hoy. . Categorías:test. Preguntas:12
Ortografía: Acentuación ,En este test probaremos tu destreza con respecto al tema de la ortografía acerca de la acentuación de palabras agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas.. Tags:Ortografía. Preguntas:15
Educacion fisica adaptada , El examen de la Melina ALV. Categorías:EXAMEN. Preguntas:23
Logística ,Logística. Tags:Logística. Preguntas:8
Gestión PRL ,Gestión PRL. Categorías:Gestión ,PRL. Preguntas:30

Crea tu propio test gratis
Comentarios

Creartest.com no se hace responsable del contenido publicados por los usuarios