crear test y ex├ímenes   Fast quiz maker   creare esami e test online   Criar teste e exames online
Crear test y exámenes online
 

Crear Test

Ver otros Tests


Comentarios
Quan es regulen les promocions internes en un conveni:

. En els convenis no es regulen les promocions.
. Cap de les repostes anteriors són correctes.
El reclutament intern:

. Fa que es redueixin les despeses de selecció.
. És motivador per als treballadors.
. Totes les respostes anteriors són correctes.
És un inconvenient que la selecció interna es basi en l'antiguitat perquè:

. Bloqueja les persones joves i amb talent.
. No es recompensa la feina ben feta.
. Totes les respostes anteriors són correctes.
Una transferència de personal consisteix en:

. Un ascens.
. Un trasllat a un lloc de treball del mateix nivell
. Un trasllat a un lloc de treball de nivell superior.
. Un trasllat a una altra localitat.
És cert que el Servei d'Ocupació Estatal:

. Ha de dur a terme les contractacions dels treballadors.
. Ha de registrar les contractacions dels treballadors.
. Cap de les respostes anteriors és correcte.
Per tal que un anunci capti l'atenció cal:

. Que la imatge prevalgui per sobre del text.
. Que la posició a la pàgina prevalgui per sobre del disseny.
. Que el text prevalgui per sobre de la imatge
Els jobsites són:

. Els lloc web de les empreses.
. Portals especialitzats en ocupació.
Els treballadors de led ETT estan vinculats:

Els treballadors contractats per les ETT:

. Perceben el salari que negocien amb l’empresa usuària.
Mitjançant la xarxa EURES:

. Els treballadors poden cercar feina a Europa.
. Els empresaris poden cercar treballadors a Europa.
. Totes les respostes anteriors són correctes.
Les short list de les consultories de selecció són:

. Les candidatures finals del procés de selecció.
. Els candidats que accedeixen a les entrevistes de selecció.
. Els candidats seleccionats.
. Cap de les respostes anteriors és correcte.

Gabriel :v ,Solo haganlo~ :^) (?). Tags:La ,wea ,esta. Preguntas:28
PRACTICA DOCENTE ,Nuevo,modelo,educativo,sección de educación física,nivel primaria,. Categorías:Parcial ,1. Preguntas:13
Seguridad Social ,Examen Seguridad Social, primer seminario, 4º carrera Derecho UAM.. Tags:Seguridad ,Social. Preguntas:82
¿Qué pájaro necesitas? ,Este test consiste en responder con las posibilidades que puedes ofrecerle a tu ave doméstico y el resultado será el que más se adapte a esas condiciones. . Categorías:Pájaros ,cuidadosPájaros ,cuidados. Preguntas:7
B12 - JESUSB12 - JESUS ,Test B12Test B12. Tags:B12B12. Preguntas:24
BLOQUE 6. TOMA DE MUESTRAS ,Bloque 6 toma de muestras. Categorías:Bloque ,6 ,Jesus. Preguntas:24
Bloque 1: Higiene industrial ,Preguntas test Bloque 1: Higiene industrial. Tags:Higiene ,industrial. Preguntas:31
TEST-ALONSO ,TEST ALONSO. Categorías:TEST-ALONSO-VENTILACIÓN. Preguntas:7
Cap. 12. Existencialismo. Pragmatismo V. ,Cap. 12. Existencialismo. Pragmatismo V. V. Indique si las proposiciones son correctas o incorrectas.. Tags:Existencialismo. ,Pragmatismo ,V. Preguntas:33
Cap. 12. Existencialismo. Pragmatismo IV ,Cap. 12. Existencialismo. Pragmatismo IV. IV. Coloque, dentro del paréntesis de las proposiciones de la derecha, el número que le corresponde a las teorías que aparecen a la izquierda:. Categorías:Existencialismo. ,Pragmatismo. Preguntas:18
Cap. 12. Existencialismo. Pragmatismo III ,Cap. 12. Existencialismo. Pragmatismo III III. Describa a continuación los conceptos que se le piden, según los diferentes autores existencialistas: . Tags:Existencialismo. ,Pragmatismo ,III. Preguntas:28
Cap. 12. Existencialismo. Pragmatismo II ,Cap. 12. Existencialismo. Pragmatismo II II. En los paréntesis que hay frente a las proposiciones, coloque una \"H\" si la proposición pertenece a Heidegger, una \"S\" si pertenece a Sartre, una \"J\" si perten. Categorías:Existencialismo. ,Pragmatismo. Preguntas:20

Crea tu propio test gratis
Comentarios

Creartest.com no se hace responsable del contenido publicados por los usuarios