crear test y ex├ímenes   Fast quiz maker   creare esami e test online   Criar teste e exames online
Crear test y exámenes online
 

Crear Test

Ver otros Tests


Comentarios

CienciasExamen Ciències naturals 2n d'ESO

Test sobre el conjunt de continguts treballats durant el curs 2011 2012 a Ciències naturals de 2n ESO

La nutrició que sintetitza matèria orgànica a partir de substàncies inorgàniques s'anomena...

. Heteròtrofa
. Autòtrofa
Les cèl·lules amb nutrició heteròtrofa obtenen l'energia de...

. la radiació solar
. les reaccions d'oxidació de matèria orgànica adquirida
. les dues formes de energia anteriors
L'energia necessària per a aconseguir la síntesi de matèria orgànica en cèl·lules que la fan s'obté de...

. la radiació solar
. només de reaccions químiques d'oxidació de matèria orgànica
El procés d'obtenció de substàncies senzilles i energia a partir de substàncies complexes es diu...

. anabolisme
. catabolisme
Els humans desenvolupam una nutrició...

. autòtrofa
. mixta
. heteròtrofa
La fotosíntesi transforma...

. energia solar en energia elèctrica
. energia química en energia solar
. energia solar en enrgia química
Quina és la definició correcta d'energia no renovable?

. La que contamina molt
. la que s'esgotarà a escala humana del temps (s'acabarà abans que la humanitat)
. la que és difícil d'usar en la pràctica
Tria el conjunt on totes les formes d'energia són renovables.

. Carbó, Urani, Hidràulica
. Hidràulica, Eòlica, Nuclear
. Eòlica, Hidràulica, Solar
. Solar, Geotèrmica, Gas natural
Quina transformació d'energia es produeix en un ventilador?

. Cinètica en elèctrica
. Elèctrica en calorífica
. Elèctrica en cinètica
Què vol dir que la xocolata té 500 kcal/100g?

. Que s'ha d'escalfar
. Que aporta energia a l'organisme que se'l mengi
. Que quan es menja xocolata la temperatura augmenta molt
A una zona de la Terra és estiu quan...

. ... la inclinació del planeta fa que els raigs del sol hi pegin més verticals
. ... la Terra està mes a prop del Sol
. ... els dies són més curts que les nits
La brisa de terra a mar es produeix quan...

. ... la part sòlida de la costa està freda i la mar encara està calenta (nit)
. ... la mar encara és freda i la part sòlida de la costa ja és calenta (matí)
. No existeix aquetsta brisa
L'efecte hivernacle consisteix a...

. ...retenir unaa part de l'energia rebuda del sol
. ...emetre energia tèrmica de l'interior de la Terra a l'espai
. ...emetre més energia de la rebuda
Un efecte hivernacle massa feble causaria...

. ... inundacions
. ... glaciacions
. ... pujada dels nivells de la mar
L'augment espectacular de l'efecte hivernacle pot acabar causant...

. ... augment de les temperatures i baixada del nivell de la mar
. ... baixada de les temperatures i pujada del nivell de la mar
. ... augment de les temperatures i pujada del nivell de la mar
Quina és la causa més important de l'augment de l'efecte hivernacle?

. La desertització
. La producció de diòxid de carboni per activitats industrials humanes
. L'augment del nivell de la mar i l'augment de les temperatures mitjanes de l'atmosfera
Quins nomes tenen a Mallorca els vents del nord, de l'est, del sud i de l'oest, respectivament?

. Tramuntana, Ponent, Migjorn, Llevant
. Mestral, Xaloc, Llebeig, Mestral
. Tramuntana, Llevant, Migjorn, Ponent
. Llebeig, Tramuntana, Xaloc, Migjorn
La fase de sedimentació de les roques, en el procés de meteorització, correspon...

. ... al transport en rius, pel vent, etc.
. ... al desgastament per la pluja, impactes d'arenes arrossegades pel vent, etc.
. ... al dipòsit per llarg temps dels clasts que s'aniran compactant
La fractura de roques per la formació de gel a les escletxes s'anomena

. gelitracció
. gelifracció
. fractoglaciació
Al nucli de la Terra la temperatura és, aproximadament, de

. 500ºC
. 5000ºC
. 50000ºC
Si feim un forat i ens anam apropant cap al centre, la temperatura interna de la Terra varia creixent...

. ... molt ràpidament al principi i més lentament després
. ... molt lentament al principi i molt ràpidament després
. ... sempre al mateix ritme, uns 100ºC cada 100 m
Les causes principals de la calor interna de la Terra són:

. Les reaccions de combustió i la radiació solar
. Les reaccions de combustió i la radioactivitat
. La formació del planeta per impactes i la radioactivitat
Les capes de la Terra, de fora a dins, són:

. Escorça, mantell i nucli
. Mantell, escorça i nucli
. Nucli, escorça i mantell
Els volcans de lava més líquida són

. els hawaians (lava a més de 1000ºC)
. Els estrombolians (lava entre 700 i 1000ºC)
. Els vulcanians (lava a menys de 700ºC)
En un terratrèmol, el punts on s'origina i el punt de la superfície terrestre que hi ha a la vertical sobre aquest, es diuen, respectivament,

. epicentre i hipocentre
. baricentre i pericentre
. hipocentre i epicentre
Selecciona el fenòmen que no té la causa en la calor interna de la Terra:

. Terratrèmol
. Moviment de plaques litosfèriques
. Moviment de grans masses d'aire atmosfèric
. Guèisers
Què és al magma?

. Roca sòlida
. Roca fusa
Selecciona el millor aïllant tèrmic

. Fusta
. Ferro
. Alumini
Si donam una mateixa quantitat de calor a dos cossos qualssevol, tots dos augmentaran igual la seva temperatura?

. Sí
. No; depèn de la temperatura inicial
. No; depèn de la quantitat i del tipus de substància
Quan donam calor a un tros de matèria i la temperatura no canvia, això ens indica que...

. ... la calor és freda
. ... es produeix un canvi d'estat
. ... la temperatura és la màxima possible
La calor es pot transmetre per radiació, conducció, i...

. ... liqüefacció
. ... solidificació
. ... convecció
El so i la llum s'assemblen perquè...

. ... es propaguen pel buit
. ... són ones
. ... són partícules
L'ull humà forma imatges a la retina perquè el cristal·lí és...

. una lent divergent
. un mirall convex
. una lent convergent
Veim un llamp i al cap de 6 segons sentim el tro. Si el so es propaga a uns 340 metres cada segon, a quina distància de nosaltres s'ha produït el llamp (i el tro)?

. A 6 km
. A 340 m
. A 2 km
En un eclipsi de Lluna,

. La Lluna està entre la Terra i el Sol
. El Sol està entre la Lluna i la Terra
. La Terra està entre la Lluna i el Sol
En un eclipsi de Sol,

. El Sol està entre la Lluna i la Terra
. La Lluna està entre la Terra i el Sol
. La Terra està entre la Lluna i el Sol
Què fa que una llum tingui un color concret, o un so sigui una nota concreta?

. La velocitat de propagació
. La freqüència de vibració de l'ona
La llum tarda per anar de la Lluna a la Terra (que està a 400000 km de distància)

. Un poc més d'un minut
. Un poc més d'un segon
. Un poc menys de 8 minuts
Un cotxe que ha recorregut 250 km en 3 hores ha duit una velocitat mitjana de...

. 750 km/h
. 83 km/h
. 250 km/h
Un cos de 10 kg que pesa 980 N a la Terra,

. a la Lluna pesa igual, 980N, però té menys massa.
. A la Lluna pesa menys, però té la mateixa massa (10kg)
. A la Lluna té la mateixa massa i pesa igual
Una substància pura pot ser

. simple o composta
. mescla o dissolució
. element o mescla
Quan tots els àtoms d'un material tenen el mateix nombre atòmic, tenim

. una mescla
. una substància pura simple o element
. una substància pura composta
. una dissolució
Un àtom amb nombre atòmic 20 i nombre de massa 45 té

. 20 protons, 20 electrons i 25 neutrons
. 25 protons, 20 electrons i 25 neutrons
. 20 protons, 20 electrons i 45 neutrons
. 20 protons, 20 neutrons i 25 electrons
Al nucli dels àtoms hi ha

. electrons
. neutrons i electrons
. protons i neutrons
. electrons, protons i neutrons

Anatomía: Miembro Superior e Inferior. ,Examen, prueba o test básico de anatomía con respecto al miembro superior e inferior.. Categorías:Test ,prueba ,o ,examen ,de ,anatomía.. Preguntas:20
Tema 1 ,Corto 2 de microbiología. Tags:microbiología ,ciencias. Preguntas:21
EXAMEN DE SOCIOLOGÍA GENERAL-UPEA ,El siguiente test es para los estudiantes de primer año de la carrera de Derecho, en la materia específica de sociología general, regentada por el M. Sc. Abog. Magno Yupanqui Chambi. Paralelo: 1ro.“C” NOCHE–UPEA. . Categorías:sociologia ,UPEA. Preguntas:27
Prueba anatomia ,Practica tus conocimientos . Tags:Anato ,icel. Preguntas:20
Riesgo de Cáncer de Mama ,A continuación se describirán los factores de riesgo para presentar Cáncer de Mama. En caso de cumplir con dichos factores, seleccionar el rubro correspondiente. . Categorías:Factores ,de ,riesgo. Preguntas:16
ANATOMIA ,Demuestra que eres una persona que sabe.... Tags:divertido. Preguntas:6
Biologia ,Para las personas que quieran saber cuanto conocen de la materia de biología o que necesiten un repaso antes del examen . Categorías:biología ,total. Preguntas:11
Prueba de Digestivo ,Conceptos acerca de patologías del sistema digestivo. Tags:patologías ,del ,sistema ,digestivo. Preguntas:8
PROFESIONAL ,CUESTIONARIO PRACTICA PARA EVALUACION. Categorías:PREGUNTAS ,DE ,EVALUACION. Preguntas:185
leyes de Newton ,El presente examen tiene como finalidad analizar tu progreso con respecto a las leyes de Newton vistas en el 4 bimestre. Tags:evaluación. Preguntas:16
Cuales son los principios a respetar en una dieta completa ,Cuanto sabes de los alimentos que no pueden faltar en la dieta del vegano o vegetariano. Categorías:test ,de ,nutricion. Preguntas:8
Desde que soy vegano o vegetariano presento el siguiente síntoma, ¿cuál puede ser la causa nutricional? ,(Los siguientes síntomas pueden ser causados por muchísimas condiciones, la nutrición puede ser una causa, pero es necesario el adecuado diagnostico por parte de un médico.) . Tags:SINTOMA. Preguntas:10
LEYES RESIDUOS ,Test sobre conceptos básicos en relación a la legislación de residuos.. Categorías:RESIDUOS ,Y ,SUELOS ,CONTAMINADOS. Preguntas:28
Eres noob. ,Este test se basa en estudios realizados por la Pontificia Universidad Tenjana, que es vanguardia mundial en investigaciones sobre el conocimiento universal de los noobs.. Tags:Infalible. Preguntas:11
sistema solar ,sistema solar. Categorías:sistema. Preguntas:6
internet ,basadfo en conceptos basicos de internet. Tags:internet. Preguntas:20
EL UNIVERSO ,Determinar el conocimiento de los evaluados sobre el universo. Categorías:Universo ,Satelite ,Meteoritos. Preguntas:10
bloque I biología ,con este test se repasará el primer bloque. Tags:interactivo. Preguntas:10

Crea tu propio test gratis
Comentarios

Creartest.com no se hace responsable del contenido publicados por los usuarios