crear test y ex├ímenes   Fast quiz maker   creare esami e test online   Criar teste e exames online
Crear test y exámenes online
 

Crear Test

Ver otros Tests


Comentarios

OtrosLes forces, les màquines i els invents

Treballem les foreces, les màquines i els invents

Quins efectes poden produir les forces?

. Moviment
. Deformació i moviment
. força
La força que mou la pilota, quan a la llancem a la cistella, genera un efecte de ________ en la pilota.

. moviment
. corriola
. deformació
Hi ha diferents tipus de força segons si quan les exercim hi ha contacte o no amb l'objecte. Quines són?

. Moviment i deformació
. De contacte i a distància
. De moviment i a distància
Un exemple de força de contacte podria ser:

. Quan espentem una porta per a tancar-la
. Quan pressionem l'argila per a modelar-la
. Les dues opcions anteriors són correctes
La força de la gravetat que exerceix la Terra és un exemple de ________

. Força a distància
. Força de contacte
. Força a distància i força de contacte
Les màquines poden ser:

. Simples, aquelles que tenen un mecanisme molt senzill.
. Compostes, aquelles que tenen un mecanisme molt complicat i es componen de diverses màquines simples.
. Les dues opcions anteriors són correctes.
Les màquines simples tenen un mecanisme molt senzill i ens permeten fer les tasques quotidianes de forma més senzilla i amb menys esforç. Quines de les següents són les que has treballat a classe?

. La palanca, el pla inclinat i la corriola
. La bicicleta
. Un avió
La palanca té les següents parts:

. Barra rígida
. Barra rígida, punt de suport i resistència
. Resistència, força, barra rígida i punt de suport
El punt de suport es:

. Un objecte que recolza en un punt i pot moure's
. La força que fa l'objecte que volem moure
. La pressió que hem de fer per vèncer la resistència de l'objecte que volem moure
. El lloc on es recolza la barra rígida
El pla inclinat és una _____ amb un petit pendent que serveix per a pujar i baixar objectes pesants.

. rampa
. inclinació
. màquina composta
El _______ és una màquina simple que permet elevar pesos a una certa altura sense que deixen de tocar terra.

. cotxe
. radiador
. pla inclinat
La ______ de la rampa és la que determina l'esforç que cal fer.

. duresa
. resistència
. inclinació
Quina és la màquina simple que ens permet elevar objectes amb menys esforç?

. La palanca
. La corriola
. La roda
Quina és la màquina simple que està formada per una roda mòbil, amb una ranura per on passa una corda que gira al voltant d'un eix?

. El pla inclinat
. La palanca
. La corriola
Què són els invents?

. Creacions o descobriments que han provocat un canvi en la nostra forma de vida
. Són creacions que no han suposat ningun canvi en la nostra vida
Què són els corrons?

. Són un invent que serveix per a aplanar la terra
. Invent que serveix per al transport d'animals
. Invent que serveix per al transport d'aigua
La ____ va revolucionar el transport i va permetre el desenvolupament d'altres invents.

. bicicleta
. roda
. impremta
Digues quins són els invents moderns

. La roda
. La impremta
. Els vehicles, aparells de telecomunicacions, instruments òptics ...

Trabajo por cuenta propia Fol ,Test sobre el trabajo por cuenta propia (autónomo) para la asignatura de Fol en grado medio. Tags:Fol ,trabaj ,cuenta ,propia ,autonoma. Preguntas:10
Encuesta calidad en el servicio ,Diagnóstico de nivel de satisfacción . Categorías:Encuesta. Preguntas:10
Diagnóstico de nivel de satisfacción ,Encuesta diagnóstica.. Tags:Diagnistico. Preguntas:10
CONOCIMIENTOS BPMs ,CON ESTE TEST BUSCAMOS CONOCER TUS CONOCIMIENTOS EN EL TEMA DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA. SUERTE!. Categorías:bpm ,conocimientos ,escoge. Preguntas:11
Lección Nº 3 - Que enseña la Biblia acerca del Espiritu Santo ,Guía de estudio de la Biblia - La Fe de Jesús. Tags:Dios ,Biblia ,Adventistas. Preguntas:8
Y tú ¿Qué tanto discriminas? ,Todo acto de discriminación tiene como origen una creencia u opinión falsa e irrelevante, mejor conocida como prejuicio ¿Te gustaría saber si tienes prejuicios?. Categorías:Discriminación ,. Preguntas:15
Lección Nº 2 - Que enseña la Biblia acerca de Dios ,Guía de estudio de la Biblia - La Fe de Jesús. Tags:Dios ,Biblia ,Adventistas. Preguntas:6
Admin.1 ,Batería de preguntas. Categorías:Admin-2016. Preguntas:100
Test internet ,Examen bimestral 5to secundaria. Tags:Examen ,Bimestral ,Internet. Preguntas:12
DERECHO PENAL ,CONOCER LA HISTORIA DEL DERECHO PENAL. Categorías:DIEGO. Preguntas:14
TEMA 5 ,TEMA 5 DE RELIGIÓN PARA ELE. Tags:TEMA ,5 ,RELIGIÓN ,. Preguntas:13
Habilidad verbal ,encuentra las palabras. Categorías:palabras. Preguntas:84

Crea tu propio test gratis
Comentarios

Creartest.com no se hace responsable del contenido publicados por los usuarios