crear test y exámenes   Fast quiz maker   creare esami e test online   Criar teste e exames online
Crear test y exámenes online
 

Crear Test

Ver otros Tests


Comentarios

OtrosProgramació

Test repàs MF1442

1. “Estàndard oficial, que conté les competències requerides per portar a terme activitats en el context d’una professió o en un lloc de treball”. És la definició de:

. a. Realització Professional
. b. Competència
. c. Qualificació
. d. Competència laboral
2. A què respon la següent descripció: “És l’instrument que ordena, a nivell estatal, les qualificacions professionals susceptibles de reconeixement i acreditació, identificades en el sistema productiu en funci

. a. ICQP (Institut Català de Qualificacions Professionals)
. b. INCUAL ( Institut Nacional de Qualificacions Professionals)
. c. CNCP (Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals)
. d. CMFP (Catàleg Modular de Formació Professional)
3. Quina és l’ entitat a nivell autonòmic que adapta el Catàleg Nacional de Qualificacions professionals?

. a. ICQP (Institut Català de Qualificacions Professionals)
. b. INCUAL ( Institut Nacional de Qualificacions Professionals)
. c. CNCP (Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals)
. d. CMFP (Catàleg Modular de Formació Professional)
4. Podem assolir una Qualificació professional a través de....

. a. El reconeixement de l’experiència professional a través de l’Acreditació de competències
. b. A través de la formació, cursant un Certificat de Professionalitat
. c. Realitzant al Departament d’Ensenyament una sol·licitud
. d. A i B són correctes
5. Quines són les àrees de treball de l’ICQP:

. a. Qualificacions, formació i acreditació
. b. Titulació i formació
. c. Administració i reconeixement educatiu
. d. Acreditació i administració
6. Els Certificats de Professionalitat són:

. a. Titulacions educatives
. b. Acreditacions laborals
. c. Certificacions acadèmiques
. d. Reconeixements tècnics
7. Cada unitat de competència d’un certificat de professionalitat té un bloc de Formació associat que conforma:

. a. Una Qualificació
. b. Un Mòdul
. c. Una Capacitat
. d. Una Unitat Formativa
8. L’agregat mínim de competències professionals susceptible de reconeixement i acreditació parcial és?

. a. La qualificació
. b. La unitat de Competència
. c. La capacitat
. d. El mòdul
9. Quin element del Certificat de professionalitat equival als objectius específics

. a. El criteri d’avaluació
. b. El mòdul
. c. La qualificació
. d. La capacitat
10. Quin d’aquests objectiu NO està formulat de forma correcte

. a. Dotar als alumnes de les competències tècniques per podar arbres fruiters
. b. Utilitzar el martell hidràulic segons el protocol establert atenent a les normes de seguretat.
. c. Realitzar una planificació temporal atenent a tots els elements que composen el projecte .
. d. Mantenir als usuaris en les condicions d’higiene que indica el protocol .

RAP Y NADA MAS 😊 ,Cuánto sabes de rap. Tags:Rap ,y ,improvisación. Preguntas:7
Cocaína ,Cuánto sabes sobre esta droga?. Categorías:TP ,Farmacología. Preguntas:10
UF 1758 UD 6 Y 7 ,Comercio Internacional 2019. Tags:GESTION ,ADUANERA. Preguntas:25
UF1758 UD 4 Y 5 ,Comercio Internacional 2019. Categorías:GESTION ,ADUANERA. Preguntas:38
Fuentes del derecho laboral ,Conocer las normas del ámbito laboral. Tags:Normas ,leyes ,fuentes ,laboral. Preguntas:10
UF1757 UD6 Y 7 ,Comercio Internacional 2019. Categorías:INFORMACIÓN ,Y ,GESTÓN ,OPERATIVA ,DE ,COMPRAVENTA. Preguntas:19
UF1757 UD 5 ,Comercio Internacional 2019. Tags:INFORMACIÓN ,Y ,GESTÓN ,OPERATIVA ,DE ,COMPRAVENTA. Preguntas:20
UF1757 UD3 y 4 ,Comercio Internacional 2019. Categorías:INFORMACIÓN ,Y ,GESTÓN ,OPERATIVA ,DE ,COMPRAVENTA. Preguntas:20
UF1757 UD2 ,Comercio Internacional 2019. Tags:INFORMACIÓN ,Y ,GESTÓN ,OPERATIVA ,DE ,COMPRAVENTA. Preguntas:20
UF1757 UD 1 ,Comercio Internacional 2019. Categorías:INFORMACIÓN ,Y ,GESTÓN ,OPERATIVA ,DE ,COMPRAVENTA. Preguntas:25
UF1758 UD2 y 3 ,Comercio Internacional 2019. Tags:GESTION ,ADUANERA. Preguntas:31
test vigilantes de seguridad ,tests para los aspirantes a vigilantes y en su ayuda de repaso para conseguir la tip. Categorías:seguridad ,vigilantes ,juridica ,etc. Preguntas:18

Crea tu propio test gratis
Comentarios

Creartest.com no se hace responsable del contenido publicados por los usuarios