crear test y ex├ímenes   Fast quiz maker   creare esami e test online   Criar teste e exames online
Crear test y exámenes online
 

Crear Test

Ver otros Tests


Comentarios

OposicionesDirecció General de Policia

Test actualitzat a data 13/08/2017

1-Les funcions de la Direcció General de la Policia, són:

. -Aplicar el compliment del règim estatuari en els membres del cos, executar pressupostos de les competències en seguretat ciutadana, el que determini la norma vigent en seguretat pública i privada.
. -organització de tasques de suport a municipis, executar pressupostos de les competències en seguretat ciutadana
. -Impulsar propostes d'atenció d'emergències a Catalunya, aplicar el compliment del règim estatuari als membres del cos
2-Segons el funcionament administratiu de la DGP, s'estructura en els òrgans següents:

. -Gabinet del Director, Servei d'Assessorament Jurídic, Subdirecció General d'Administració i Serveis
. -Subdirecció General operativa, Subdirecció General Tècnica, Subdirecció General Administrativa i de Recursos Humans
. -Gabinet del Director, Servei d'Assessorament Jurídic, Subdirecció General d'Administració i Serveis i la Subdirecció General de Recursos Humans
3-Quines d'aquestes funcions corresponen al Servei d'Assessorament Jurídic?

. -Elabora notes de premsa sobre la PG-ME, gestiona la web de la PG-ME, defineix polítiques de comunicació de la DGP i col·labora amb la Oficina de Comunicació del Departament d'Interior
. -assisteix diligències jurídiques a membres de la PG-ME, emet informes de propostes circulars i instruccions del personal de la PG-ME, col·labora amb Assessoria Jurídica del DI en l'elaboració d'avantprojectes de llei i disposicions, també col·labora amb altres unitat del DI en què intervinguin la Comissió Jurídica Assessora, Síndic de Greuges, Defensor del Poble o el Parlament.
. -Coordina recursos materials de la DGP, treballa en la tramitació d'expedients de tramesa i contractació i en la gestió de béns patrimonials, s'encarrega del manteniment dels edificis de la DGP, en les propostes d'avantprojectes de pressupostos de la DGP
4-Crear i gestionar processos de selecció així com proposar modificacions en llocs de treball del cos és propi de:

. -El Gabinet del Director
. -La Subdirecció General d'Administració i Serveis
. -La Subdirecció General de Recursos Humans
5-El Servei de Gestió Econòmica i Logística és un òrgan adscrit a:

. -La Subdirecció General de Recursos Humans
. -Del Servei d'Assessorament Jurídic
. -La Subdirecció General d'Administració i Serveis
6-No és una funció del Gabinet del Director:

. -Executar controls mèdics per verificar l'estat de salut del personal
. -Donar suport al titular del comandament de la DGP i màxim comandament de la PG-ME
. -Vetlla per l'execució correcte dels actes per mitjà d'un representant i gestiona serveis de gala i honors
7-La organització descendent de la Funció Policial(Decret 2011), és la següent:

. -Grup, unitat, àrea, Divisió, Regió, Comissió General, Comissió Superior, Prefactura de la Policia
. -Regió, Divisió, Àrea
. -Prefactura de la Policia, Comissió Superior, Comissió General, Regió, Divisió, Àrea, Unitat i Grup
8-Aquest òrgans central està adscit a la Comissió Superior:

. -Divisió
. -Regió
. -Comissió General
9-Un dels òrgans següents no correspon a la Prefactura de la Policia:

. -Comissió General Tècnica de Planificació de la Segueretat
. -Comissió Superior de Coordinació Central
. -Divisió d'Afers Interns
10-Quin és un servei depenent de la DGP?

. -Sala Central de Comandament
. -Divisió d'Avaluació de Serveis
. -Comissió General de Mobilitat

deberes verano 7 ,oficina judicial. Tags:oficina ,judicial. Preguntas:10
deberes verano 6 ,test de mayorías. Categorías:test ,de ,mayorias. Preguntas:40
Deberes verano 5 ,repaso 1. Tags:constitucion. Preguntas:28
Deberes verano 4 ,administracion estado. Categorías:administracion ,estado. Preguntas:40
Deberes verano 2 ,La corona. Tags:La ,corona ,CE. Preguntas:30
Verano 1 ,Deberes verano TC. Categorías:Tribunal ,constitucional. Preguntas:50
verano3 ,Trabajo de verano 3. Tags:justicia ,tareas ,verano. Preguntas:30
JURIDICAS ,Oposiciones Guardia Civil . Categorías:JURIDICAS. Preguntas:8
constitucion ,TEST TEMA 1- PARTE GENERAL. Tags:TEST ,TEMA ,1- ,PARTE ,GENERAL. Preguntas:50
TEST 8 ,Test para Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermeria - Generales. Categorías:#TCAE ,#Oposiciones. Preguntas:20
TEST 7 ,Test para Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermeria - Generales. Tags:#TCAE ,#Oposiciones. Preguntas:20
Situacions administratives personal Generalitat Catalunya ,Principals situacions administratives en què pot restar el personal al servei de la Generalitat de Catalunya. Categorías:Situacions ,administratives ,personal ,Generalitat. Preguntas:14

Crea tu propio test gratis
Comentarios

Creartest.com no se hace responsable del contenido publicados por los usuarios