crear test y ex├ímenes   Fast quiz maker   creare esami e test online   Criar teste e exames online
Crear test y exámenes online
 

Crear Test

Ver otros Tests


Comentarios

OtrosMf1443 repas

Mf1443 repaso

1 El ménys important a l'hora de seleccionar un recurs o un material per a una acció de formació per a l'ocupació és

. a) que sigui visualment atractiu
. b) que permeti a l'alumne desenvolupar competències pròpies de l’ocupació
. c) que sigui actual i atractiu
. d) que afavoreix el treball a l'aula
2 Quina de les següents afirmació és falsa?

. a) Per a la selecció del material d’un curs hem d’analitzar els objectius i destinataris de l'acció formativa
. b) La metodologia condiciona el tipus de recursos i materials a utilitzar
. c) El millor és fer servir sempre el mateix llibre per tal de no haver de preparar materials nous cada curs
. d) Definir els tipus de activitats que volem realitzar ens ajuda a la selecció del material didàctic d’un curs.
3 Si fem servir a l’aula una canço de moda per motivar al grup quin tipus d’eina estem utilitzant?

. a) Un recurs educatiu
. b) Material didàctic
. c) Documentació de referencia
. d) Un mitja didàctic
4 Si parlem de que el material didàctic pot ser digital multimedia o imprés, quin tipus de classificació fem servir?

. a) Segons els seus usuaris o destinataris
. b) Segons el seu format
. c) Segons la seva utilitat o naturalesa
. d) Segons la seva mida
5 Si el primer dia del curs passem una prova de coneixemnts previs del tema als alumnes, quin és l’objectiu d’aquesta activitat?

. a) Analitzar els interessos i expectatives dels alumnes
. b) Fer un anàlisi diagnòstic del perfil d’entrada del grup
. c) Recollir dades quantitatives per tal de fer estadístiques
. d) Complir amb l’obligació de fer una presentació que ens demana el centre
6 Si cada any fem el mateix curs al mateix centre, que hauríem de fer respecte al material didàctic?

. a) Res, ja que hem de fer servir el mateix material
. b) Si l’impartim en centres diferents, pagar el copyright del material
. c) Analitzar les característiques dels alumnes de cada curs per tal d’adaptar els recursos i el material a utilitzar
. d) Si es tracta d’un llibre, podem fer-lo servir però les presentacions i activitats no.
7 Quina de les següents afirmacións és falsa respecte al material didàctic que entreguem als alumnes?

. a) El material ha de ser clar i entenedor
. b) Les imatges han de ser de qualitat, lliures de drets o d’elaboració pròpia
. c) El material sempre ha de portar la data de creació i la paginació a la dreta
. d) Que el text ha de recollir els aspectes principals del temari
8 Quina afirmació és falsa respecte a la selecció de bibliografia i webgrafía?

. a) Ha de ser actualitzada
. b) Ha de ser de fonts fiables
. c) S’ordena habitualment segons unes normes, per exemple les APA
. d) No s'ha de donar mai als alumnes, és només per ús dels formadors
9 Si enviem als alumnes un vídeo que han de visionar després d'una classe, amb quina finalitat el fem ?

. a) Per substituir al professor en continguts de tipus conceptual o descriptiu
. b) Per que serveixi de repàs a les explicacions de contingut
. c) Per canviar l’estímul per evitar la monotonia
. d) En explicacions llargues permet el descans del professor i alumnes sense interrompre l’activitat docent.
10 Quin tipus de bloc podem fer servir a un curs de formació per a l’ocupació

. a) Un bloc de l’aula per a que tothom participi
. b) Un bloc del formador per compartir informació
. c) Un bloc d’alumne per a mostrar les seves feines
. d) Blocs de tot tipus
11 Quina es la característica que tenen en comú un fòrum i el correu electrònic?

. a) Son recursos síncrons
. b) Son recursos asíncrons
. c) Es poden fer servir només fora d'un entorn virtual d'aprenentatge
. d) Requereixen de complexes coneixements informàtics
12 Quin tipus d’eina podem fer servir per conectar amb experts de difernts llocs del mon parlat d'un tema ?

. a) Una videoconferència
. b) Una webquest
. c) Una slideshare
. d) Un simulador

Revisión temas vistos ,La idea es identificar cuál es la intencionalidad que predomina en los textos leídos.. Tags:Revisión. Preguntas:10
internacional ,Derecho internacional privado. Categorías:internacional ,derecho. Preguntas:25
fffffff ,informativo. Tags:yujuuuu. Preguntas:27
Examen de lengua española ,Lengua española . Categorías:Completa ,. Preguntas:23
test de clash royale ,este test es demaciado facil. Tags:facil. Preguntas:8
¿Con quién expresas tus emociones? ,Este test va dirigido a alumnos de secundaria para que se den cuenta a quién le expresan más seguido sus emociones. Categorías:Emociones. Preguntas:10
Economia ,Economia I. Tags:economia ,basica. Preguntas:76
¿Que prefiere May? ,Cual crees que sería su respuesta?. Categorías:Sexo. Preguntas:20
desafía tu conocimiento ,Este test esta diseñado con el fin de reforzar y adquirir conocimiento . Tags:memoria ,ortografía ,escritura ,redacción ,. Preguntas:15
Y a mí... ¿Me importa? ,Test adjunto al Curso \"Proyecto de vida\".. Categorías:Proyecto ,de ,vida. Preguntas:9
Sistema Nervioso y Tegumentario ,Funciones y componentes de estos sistema. Tags:anatomia. Preguntas:18
Diversidad Cultural ,Tradiciones extrañas alrededor del mundo.. Categorías:cultura ,tradiciones ,holis. Preguntas:6

Crea tu propio test gratis
Comentarios

Creartest.com no se hace responsable del contenido publicados por los usuarios