crear test y ex├ímenes   Fast quiz maker   creare esami e test online   Criar teste e exames online
Crear test y exámenes online
 

Crear Test

Ver otros Tests


Comentarios

InformáticaEXCEL 2010

EXAMEN EN GALLEGO SOBRE EXCEL 2010

Cal é a visualización de páxina coa que se soe traballar por defecto en Excel?

. Visualización previa
. Normal
. Pantalla completa
. Deseño de páxina
É posible ver ou simular como quedaría unha folla de Excel impresa antes de ser enviada á impresora?

. Si, co comando de impresión previa, accesible a través da secuencia Ficheiro > Configuración da impresora
. Si, a través da opción, Aquivo > Impresión virtual
. Si, a través de Ficheiro > Imprimir accedemos a unha vista previa á impresión
. Non, teremos que imprimir para observar o resultado
Podemos reducir a unha soa páxina a impresión dunha folla?

. Sí, disminuíndo a anchura das columnas para que collan na páxina
. Sí, sempre que as columnas ou as filas a imprimir non excedan de 90
. No, excell axustará automáticamente ao número de páxinas necesarias
. Si utilizando a escala para axustar a folla a unha páxina
En onde poderemos atopar a opción que nos permite elixir entre a impresión uo non das liñas de división das celas dunha folla de Excel?

. Vista > Vista do libro > Vistas personalizada > Imprimir liñas
. As liñas de división de celas non se poden imprimir salvo que utilizemos bordos
. Vista > Mostrar > Liñas de cuadrícula
. Deseño de páxina > Opcións da folla > Liñas de cuadrícula > Imprimir
Como poderemos eliminar unha quebra de páxina existente entre as filas 3 e 4 dunha folla?

. Seguindo a secuencia Deseño de páxina > Configurar páxina > Borrar área de impresion
. Situándonos nunha cela da fila 3 e logo utilizando "Deseño de páxina > Configuración de páxina > Quebras > Eliminar quebra de páxina"
. Unha quebra de páxina non se pode eliminar unha vez creada
. Situándonos nunha cela da fila 4 e logo utilizando"Deseño de páxina > Configuración de páxina > Quebras > Eliminar quebra de páxina"
Como identificamos visualmente unha quebra de páxina nunha folla de Excel ?

. Mediante unha liña continua
. Mediante unha liña discontinua
. Non hai forma de identificala visualmente
. Mediante un borde groso e en negriña
Qué secuencia seguiremos para acceder ao cadro de diálogo que nos permite facer que unha determinada fila se repita en todas as páxinas na impresión dunha folla?

. Deseño de páxina > Configurar páxina > Imprimir títulos
. Deseño de páxina > Opcións da folla > Encabezados > Imprimir
. Non se pode levar a cabo esta acción
. Deseño de páxina > Organizar > Panel de selección
Para saír do modo Pantalla completa, que tecla debemos premer?

. < Alt >
. < Esc >
. < 0 >
. < F11 >
A fita de opcións Deseño de páxina, permítenos ...

. cambiar a forma de ver a folla de Excel
. entre outras, establecer as marxes, orientación e tamaño do papel no que se imprimirá a folla de cálculo
. Non existe esta fita de opcións
. únicamente establecer as marxes, orientación e tamaño do papel no que se imprimirá a folla
Cando inserimos unha quebra de páxina nunha determinada fila, que estamos a facer?

. Estámoslle indicando ao Excel que as filas anteriores á quebra son máis importantes
. Unha quebra de páxina non ten efecto ningún sobre o comportamento de impresión dunha folla de Excel
. Estámoslle indicando ao Excel que as filas que seguen á quebra de fila se colocarán ou imprimirán na seguinte páxina
. Estámoslle indicando ao Excel que as filas que seguen á quebra non se impriman
En Excel poderemos ter distintas visualizacións dun mesmo libro aberto?

. Non
. Si, pero só dúas a un tempo
. Si, cantas queiramos grazas ao comando Nova ventá do grupo Ventá da ficha Ver
. cantas queiramos grazas ao comando Nova ventá do grupo Ventá da ficha Ver, aína que estea minimizada a primeira delas
Que secuencia debemos seguir para establecer as configuracións de corrección automática en Excel?

. Ficheiro > Opcións > Revisión, e premer sobre o botón "Opcións de corrección automática" para amosar o cadro de diálogo de Corrección automática
. Inicio > Opcións > Revisión, e premer sobre o botón "Opcións de corrección automática" para amosar o cadro de diálogo de Corrección automática
. Ver > Opcións > Revisión
. Premendo a combinación de teclas < Ctrl > + F11
O tipo de arquivo csv ...

. é un ficheiro que contén macros
. é unha base de datos de Access
. é un ficheiro de texto normal, pero que contén información estruturada de forma que unha liña é un rexistro e cada campo está separado do seguinte por un ;
. é un executable que só se pode abrir en sistemas operativos tipo Linux
Para editar un comentario inserido nunha folla de Excel ...

. os comentarios non se poden editar. Deberíamos eliminalo e crear un novo
. deberemos situar a cela activar no lugar en onde se inseriu o comentario e premer a combinación de teclas < Shift > + F2, ou ben seguir a secuencia Revisar > Comentarios > Editar comentario
. premer a combinación de teclas < Alt > + F2. Excel xa detecta automaticamente cal é o comentario que queremos editar
. deberemos situar a cela activar no lugar en onde se inseriu o comentario e unicamente dispoñemos da opción de premer a combinación de teclas < Shift > + F2
Para exportar unha folla de Excel a PDF ...

. debemos seguir a secuencia Inicio > Gardar e enviar > Crear documento PDF/XPS e pulsar sobre o botón Crear PDF/XPS
. debemos seguir a secuencia Ficheiro > Gardar e enviar > Modificar tipo de ficheiro e pulsar sobre o botón Crear PDF/XPS
. debemos ter previamente instalada unha impresora de PDF, senón sería imposible
. debemos seguir a secuencia Ficheiro > Gardar e enviar > Crear documento PDF/XPS e pulsar sobre o botón Crear PDF/XPS
Cales son os pasos a dar para obter datos dunha base de datos de Access?

. Seguir a secuencia Ficheiro > Obter datos externos > De Access, elixir o arquivo de base de datos no disco duro e logo seleccionar a táboa que queremos importar.
. Seguir a secuencia Datos > Obter datos externos > De Access, elixir o arquivo de base de datos no disco duro e logo seleccionar a táboa que queremos importar.
. Seguir a secuencia Datos > Obter datos externos > Do texto e elixir un ficheiro con formato csv
. Non é posible importar datos dende outras aplicacións.
En Excel estamos a introducir o texto "aqí" nunha cela, confirmamos a entrada con Intro, pero descubrimos que o texto que finalmente queda escrito é "aquí". Que sucedeu?

. Excel ten a corrección automática activada e fixo unha substitución automática dunha palabra "supostamente" mal escrita
. Isto é imposible que suceda con Excel na súa versión 2010
. Excel ten un erro coa palabra "aqí". En próximas versións do aplicativo solucionarano
. Excel ten activada a compatibilidade con idiomas asiáticos, por iso fixo o cambio automáticamente
Que sucede se seguimos a secuencia Ver > Ventá > Conxelar paneis > Fixar fila superior?

. A primeira fila da folla estará sempre visible anque nos despracemos polos rexistros da folla en sentido vertical
. Verase unha disposición de colocación das ventás en forma de mosaico
. A primeira columna da folla estará sempre visible anque nos despracemos de modo horizontal pola folla coa barra de desprazamento
. Non existe esta secuencia en Excel
O PDF ...

. é o nome dunha folla de cálculo que trae por defecto Excel
. son as siglas de Primeiro Documento Fiable
. é un formato de arquivo moi empregado hoxe en día para crear documentos a partires de multitude de aplicacións (procesadores de textos, follas de cálculo, debuxos, ...), que presenta moitas vantaxes á hora de compartir información
. é un formato de arquivo que apenas se emprega xa que cando se xera ocupa moito espazo en disco
Para efectuar unha verificación ortográfica en Excel, que secuencia deberemos de seguir?

. Revisar > Verificación > Ortografía
. Excel só permite facer revisión automática mentres se escribe
. Revisar > Verificación > Investigar
. Datos > Revisar > Ortografía

INTRODUCCION ALA INFORMATICA ,Evaluación diagnostica dirigida a estudiantes estudiantes de ciclo IV del programa 3011 Educación de adultos de la Institución Aquilino Bedoya.. Tags:DIAGNOSTICO. Preguntas:15
Los tipos de buscadores:google chrome, opera ,Los tipos de buscadores:google chrome, opera . Categorías:Los ,tipos ,de ,buscadores:google ,chrome ,opera. Preguntas:10
el correo electronico y los tipos de navegadores como google chorre firefox ,preguntas de selección multiple. Tags:el ,correo ,electrónico ,y ,los ,tipos ,de ,navegadores. Preguntas:8
PRUEBA DE REPOSICION DE INFORMATICA_PRIMER AÑO BACH. ,Contesta correctamente el test, solo tienes una oportunidad de responder.. Categorías:Informática. Preguntas:7
Prueba de Computo ,PRUEBA BASICA DE COMPUTO. Tags:DGTX ,Prueba ,de ,ComputoDGTX ,Prueba ,de ,Computo. Preguntas:10
mantenimiento de computadores. ,esta prueba evaluara el conocimiento de los estudiantes.. Categorías:mantenimiento. Preguntas:9
Diagnostica de Correo Electronico ,Test para identificar conocimientos previos en correos electrónicos. Tags:E ,mail ,Mensajes ,Adjuntos ,. Preguntas:10
TEST DE REDES Y RUTEO ,: Se debe seleccionar la respuesta correcta cuando es de opción múltiple y se debe anotar la respuesta cuando se le indique. Categorías:Redes ,de ,computadora ,Cisco. Preguntas:7
verdadero o falso tic ,AQUI PODRAS EVALUAR TUS CONOCIMIENTO SOBRE LAS TICS. Tags:simpatico. Preguntas:30
examen de tic ,para demostrar tus conocimientos sobre la informatica . Categorías:informatica. Preguntas:15
Test tecnico SYSENTEC ,ESte Test busca evaluar conocimientos básicos relacionados con el aspecto tecnico de la oferta laboral que en este momento tiene SYSENTEC SAS.. Tags:SYSENTEC ,SAS. Preguntas:10
INTERNET EN NUESTRO MEDIO ,Este Test Pretende poner a prueba el conocimiento sobrel el uso del Internet en nuestro medio. Categorías:Educacion. Preguntas:10
CAPACITACION PARA DOCENTES ,INDICACIONES: A continuación se te presenta una serie de preguntas las cuales responderás adecuadamente. . Tags:Prospera ,siempre ,hasta ,el ,final. Preguntas:10
CULTURA y PRÁCTICA DIGITAL ,Prueba final de conocimientos de la asignatura CULTURA y PRÁCTICA DIGITAL en 6º de primaria. Categorías:cultura ,práctica ,digital. Preguntas:15
redes prueba ,redes asir. Tags:redes ,ccna. Preguntas:78
Estructura y presentacion de paginas web final ,estructura. Categorías:estructura. Preguntas:20
Internet ,En este test analizaremos que es la Internet y cuales son sus principales caracterizticas. Tags:internet. Preguntas:15
¿Qué tanto sabe usted de términos sobre internet y tecnología? ,La tecnología es una herramienta que ha revolucionado nuestras vidas de manera directa, ya que permite agilizar y perfeccionar algunas de las tareas que realizamos a diario, bien sea en el ámbito académico o laboral. . Categorías:Informática. Preguntas:10

Crea tu propio test gratis
Comentarios

Creartest.com no se hace responsable del contenido publicados por los usuarios