crear test y ex├ímenes   Fast quiz maker   creare esami e test online   Criar teste e exames online
Crear test y exámenes online
 

Crear Test

Ver otros Tests


Comentarios

Estudia Historia HistoriaEdad contenporánea

Edad contenporánea

En quin any França i Espanya signan un tract?

. 1805
. 1808
. 1807
Qui va incomplir el tractat?

. Espanya
. França
. Tots dos
I que va pasar llavors al 1808?

. El motí d' Aranjuez
. La guerra de la independecia
. El regnat de Isabel II
Arran d'alló en Carles IV va haver de cedir el tró al seu fill ...

. Ferran V
. Carles XIX
. Ferran VI
Qui va aprofitar els problesmes en la família reial espanyola per reemplaçar al rei espanyol i nomenar an Josep Bonaparte?

. Carles VI
. Napoleó
. Amadeu de Saboia
La població de Madrid no aceptà aquell canvi i el 2 de Maig de 1808 es va...

. Revoltar contra França
. Es va proclamar una dictadura.
. Varen condenar a mort a 100 françesos
Llavors va començar ...

. La guerra de Asturias contra França
. La guerra d' Independecia, una guerra contra França pero també civil
. La guerra disjuntiva, una guerra que mantenia diferents tractats amb el espanyols
La població es va dividir en dos grups:

. Els Patriotes (Absolutistes i liberals) i els afrencesats.
. Els moderats(Absolutistes i liberals) i els afrancessats.
. Els absolutistes contra els liberals
En quin any es va aprovar la primera Constitucio espanyola?

. 1876
. 1712
. 1812
Que feia la constitució de cadis?

. Res era un engany dels patriotes contra els afrancessats.
. Limitava el poder al rei i establia una sèrie de drets per als ciutadans.
. Establia una serie de drets als reis i limitava el poder als ciutadans
Quan va acabar la guerra, i amb el triomf de qui?

. Amb el triomf de França al 1817
. Amb el triomf de Espanya al 1822
. Amb el triomf de Espanya al 1814
Després en Ferran VII va tornar al tró de nou, i pretenia ser un rei...

. Lliberal
. Absolutista
. Constitucional
Per això va suprimir la constitució de:

. Cadis
. D'Asturies
. La constitució espanyola obrera socialista
Al 1816 es va independitzar a Espanya la primera colònia:

. Cuba
. Madrid
. Argentina
Al 1824 havien conseguit la independencia de totes menos ...

. Les Illes balears
. Cuba
. Castella i lleó
De qui era succecsora la reina Isabel II i en quin any va arribar al tron?

. D'en Ferran VII i a l'any 1833
. D'en Ferran VII i a l'any 1877
. D'en Carles VII i a l'any 1834
Quin tipus de govern es va desencadenar durant el regnat de na Isabel II?

. El absulutista de nou.
. El constitucional
. El Sistema polític democràtic
No obstant aixó hi havia diferents opinions, els_________ volien volien reduir la importància de la Constitució i donar més poder a la reina i els ___________ volien el contrari. Com es diuen els primers? I els segons?

. Els primers Moderats i els segons Progressistes.
. Els primers Distintius i els segons Protestaris.
. Els primers Progressistes i els segons Moderats.
A més varen tenir a lloc pronunciaments militars i canvis ...

. De religió.
. De constitucions.
. De govern.
A quin any va haver una rebulució arran d'asó i que vàren fer?

. En l'any 1877 i varen canviar de govern a Absolutista.
. En l'any 1868 i varen expulsar a Isabel II
. En l'any 1869 i varen expulsar a Isabel II
Un any després va accedir al tron un monarca estranger de nom...

. Amadeu de Saboia
. Carles VII
. Fernand Joshepo
Arran d'aquest fracás es va proclamar una ______ que també va fracassar.

. Constitució.
. Monarquía
. República
En quin any es va decidir de nou restaurar la monarquia dels borbó?
I per aixó qui va començar el regnat?

. En l'any 1874 n' Alfons IX
. En l'any 1874 n'Anfolns XII
. En l'any 1874 n'Andreu Billavóng.

CIVILIZACION GRIEGA ,Test de tercero basico de la civilizacion griega. Categorías:GRECIA. Preguntas:26
La civilización Griega ,Test 7mo básico La civilización Griega. Tags:Grecia. Preguntas:11
Edad del hierro y del bronce ,Solo para estudiantes universitarios. Categorías:Prehistoria ,edad ,del ,bronce ,Egipto ,Mesopotamia ,Anatolia ,Península ,Ibérica. Preguntas:10
Edad Antigua ,Demuestra lo que sabes sobre la Edad Antigua. Tags:Estudia ,Historia. Preguntas:14

Crea tu propio test gratis
Comentarios

Creartest.com no se hace responsable del contenido publicados por los usuarios