crear test y ex├ímenes   Fast quiz maker   creare esami e test online   Criar teste e exames online
Crear test y exámenes online
 

Crear Test

Ver otros Tests


Comentarios

auxiliar OposicionesEL RELLEU TERRESTRE

EL RELLEU TERRESTRE

La terra s'estructura en escorça, mantell y nucli, ¿Qué son?

. parts de la terra
. capes concentriques
L'escorça és:

. Está composta per materials sòlids i líquids
. és la capa intermedia
. representa el 85% del planeta
. ocupa l'1% del planeta y és sòlida i prima
El mantell:

. és la capa intermèdia
. una part dels materials del mantell formen el magma
. representa el 85 % del volum del planeta
. totes les anteriors són correctes
El nucli:

. Ës la capa més externa
. És la capa més profunda i està composta per materials sólids líquids i gasosos
. Està formada per materials, tant sólids com líquids i a altes temperatures
. Una part dels materials del nucli estàn fosos
Quina resposta es falsa:

. La major part de l'escorça terrestre no està submergida
. Els oceans ocupen el 71% de la superfície terrestre
. Els oceasn s'estenen, sobre tot, per l'hemisteri sud
. Hi ha cinc oceans, pacífic, Altlantic, Indic, Glacial Antartic i Glacial artic.
Les terres emergides:

. ocupen el 20% de la superfície terrestre.
. ocupen el 29% de l'escorça terrestre
. ocupen el 29% de la superfície terrestre.
Hi ha cinc continents, que són, de més gran a més menut:

. Europa, Asia, Amèrica, Antártida, Africa i Oceania
. Asia, Amèrica, Africa, Antàrtida, Europa i Oceania
. Hia ha sis continents
Els sis continents, són, pero ordre de major a menut:

. Africa, Asia, America, Antàrtida, Europa i Oceania
. Asia, Amèrica, Africa, Antàrtida, Europa i Oceania
¿Com s'anomenava el bloc únic de terres que hi havia abans de formarse els continents?

. Tetis, que era l'únic mar
. Pangea
. Panacea
descubrix la resposta equivocada:

. Les plaques coincideixen amb els continents
. Les plaques tectòniques poden ser més grans que els continents
. Es posible que es puguen formar més plaques tectòniques de les que hi ha ara mateix
qué son les muntanyes?

. Terrenys de poca pendent molt elevats
. terreys baixos
. Terrenys amb pendent elevada
De quina altra manera anomenem les planes?

. Planúries
. Altiplans
. Cadenes muntanyoses
. depressions
Les depressions son:

. PLanes extenses situades a gran altitud
. zones planes situades a poca altitud
. zones situades a menys altitud que les terres que els envolten
. Terrenys baixos situades entre muntanyes
Qué es l'altitud:

. Alçària d'un punt de la terra respecte al nivell del mar
. Altura d'una zona de la terra respecte del nivell del mar
. Altura d'un punt de la terra respecte al mar
Si una zona està envoltada d'aigua per totes parts menys per una es:

. Un cap
. illa
. península
. golf
Una entrada del mar a la costa és:

. Badia, si no és de grans dimensions
. Golf
. cap
. a i b són correctes
Un arxipèlag és:

. Un conjunt de terres anomenades illes, encara que estiguen a gran distància
. Un conjunt d'illes a poca distància
Els vastos altiplans que s'estenen fins a una profunditat de 200 metres s'anomenen:

. Continents
. Plataformes continentals
Les plaques tectòniques es mouen constantment, qué origina el seu xoc?

. Terratrèmols
. Les muntanyes,
. erupció volcànica
. totes són correctes
Com es forma una falla?

. Es una fractura provocada pel moviment de la terra
. És una erupció volcànica
quines forces creen el relleu terrestre:

. Les falles
. Les muntanyes
. Les que es produeixen a l'interior de la terra
quin agent pot modificar el relleu terrestre?

. Els essers humans
. Les arrels de les plantes
. El vent
. totes són correctes

LA COMUNICACION 1 ,la comunicación, el código, lengua oral y lengua escrita, comunicacion oral y comunicación escrita. Categorías:acto ,administrativo. Preguntas:15
ACTO ADMINISTRATIVO ,REPASO SOBRE EL ACTO ADMINISTRATIVO. Tags:acto ,administrativo. Preguntas:7
infracciones y sanciones ,TEst de oposiciones. Categorías:Policia ,Local. Preguntas:28
TEMA 25: Los procedimientos declarativos en la Ley de Enjuiciamiento Civil ,Preguntas sobre el Tema 25 del temario de Auxilio y Tramitación Judicial. Tags:Derecho ,Administrativo. Preguntas:41
ley 7/85 ,ley 7/85. Categorías:Corporaciones ,Locales. Preguntas:7
aux. admon sanidad ,Preguntas de los distintores temas de aux. administrativo rama sanidad valenciana (constitución, estatuto valenciano, Consell...). Tags:auxiliar. Preguntas:23
ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA ,TEST DE 10 PREGUNTAS SOBRE EL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE LA COMUNITAT VALENCIANA. Categorías:estatutos. Preguntas:11
Legislación de la UE ,Test para aprender la legislación de la UE. Oposiciones Inspector de Trabajo. Tags:Derecho ,Comunitario. Preguntas:13
TEMA 8 ,LA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA Y DE LA GUARDIA CIVIL Y EL MANDO UNICO : ESTRUCCTURA BASICA Y FUNCIONES DE LOS SERVICIOS CENTRALES Y PERFIFERICOS DEL CUERPO NACIONAL DE POLICIA. Categorías:Cuestionario ,tipo ,Test. Preguntas:8
CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA ,ESTE TEST ES PARA APRENDER LOS ARTICULOS DE LA CONSTITUCION. Tags:constitucion. Preguntas:65
Mazor/ infoma3.1 ,test 1 del capitulo 3 de INFOMA.. Categorías:SPEIS. Preguntas:35
MAZOR/INFOMA1 ,TEST INFOMA CAPITULO I. Tags:SPEIS. Preguntas:27

Crea tu propio test gratis
Comentarios

Creartest.com no se hace responsable del contenido publicados por los usuarios