crear test y ex├ímenes   Fast quiz maker   creare esami e test online   Criar teste e exames online
Crear test y exámenes online
 

Crear Test

Ver otros Tests


Comentarios

InformáticaEXÀMEN D'INFORMÀTICA

Aqui tenim el primer exàmen d'informàtica, online, creat pels mestres de l'escola, per tal de facilitar la tasca i l'aprenentatge dels nostres alumnes de la informàtica:

Què és el maquinari?

. També dit hardware,d'un ordinador és el conjunt de les seves parts físiques.
. També dit firmware, d'un ordinador és el conjunt de les seves parts físiques.
. També dit jeansware, d'un ordinador és el conjunt dels perifèrics utilitzats.
Què és la Placa Mare?

. Es considera l'element secundari de la impresora d'un ordinador, que és un circuit imprès sobre el qual es connecten la resta de dispositius o la CPU (Unitat Central de Procés)
. Es considera l'element central del maquinari d'un ordinador, que és un circuit imprès sobre el qual es connecten la resta de dispositius o la CPU (Unitat Central de Procés)
. Es considera a la mare de tot l'ordinador, i s'encarrega de vigilar que totes les seves parts es portin bé, i funcionin correctament.
Quins d'aquests perifèrics són d'entrada?

. Teclat, ratolí, webcam, escànner...
. Teclat, impressora, monitor, webcam...
. Teclat, ratolí, webcam, altaveus...
Què és la targeta gràfica?

. És un dispositiu d'emmagatzemament no volàtil.
. És una targeta d'expansió inserida dins l'ordinador amb una o més obertures externes, per on és connectat el cable de xarxa.
. És un dispositiu dedicat a la generació de gràfics per a ordinadors personals, estacions de treballs o cònsoles de videojocs.
Què significa DVD?

. Dècimes Video Sèries
. Disc Versàtil Digital
. Disc Volàtil Digraf
Què és el programari?

. O software, és un terme general emprat per descriure el conjunt dels programes informàtics, procediments i documentació que fan alguna tasca en un ordinador.
. O softdisc, és un terme general emprat per descriure el conjunt dels perifèrics informàtics, que fan alguna tasca en un ordinador.
. O software, és un disc òptic utilitzat per a l'emmagatzematge de dades. Va ser originàriament creat per a emmagatzemar àudio, però posteriorment va ser usat per a emmagatzemar dades.
Quin tipus de programes hi ha?

. Programari de videojocs, de càlcul i de generació.
. Programari de sortida i d'entrada.
. Programari de sistema, de programació i d'aplicació.
Què és un perifèric?

. Són tots aquells dispositius que, tot i formar part de l'ordinador, es troben fora del contenidor principal.
. Són tots aquells programes que, ens faciliten el bon funcionament del ordinador.
. Són tots aquells dispositius que, formen part interna de l'ordinador, es a dir, que és troben a dins del contenidor principal.
Què és un arxiu?

. És un tipus de memòria informàtica, caracteritzat per un accés directe en qualsevol ordre (aleatori) en un temps constant, sense distinció de la posició on es trobi la informació ni de la posició de l'anterior lectura.
. És una agrupació de fitxers informàtics, de forma anàloga als arxivadors 'reals'.
. Es tracta d'una convenció, que de vegades ha seguit un procés d'estandardització, que s'utilitza per representar un text, una pàgina, una imatge, un so, un programa, etc.
RAM, en anglès significa...

. Ramon Accion Man
. Roaster Amonestation Memory
. Random Access Memory
Una Unitat Central de Procés és...

. És un component electrònic digital capaç d'interpretar instruccions de forma ordenada, de processar dades i generar la informació requerida.
. És un component analògic capaç de realitzar instruccions de forma desordenada, d'imprimir dades i generar la informació requerida.
. Són elements complementaris al funcionament bàsic de l'ordinador. És el cas d'alguns dispositius inclosos en ordinadors portàtils, com el monitor, el teclat, el ratolí, càmeres web, etc.
Què són els discs flexibles o disquets?

. És un petit programa, normalment emmagatzemat en un xip ROM (PROM, EPROM, CMOS o Flash) que és a alguns circuits impresos, principalment plaques base o controladores SCSI.
. Són un dispositiu d'emmagatzemament de dades format per una peça circular de material magnètic que permet la gravació i la lectura de dades.
. És un tipus de memòria informàtica, caracteritzat per un accés directe en qualsevol ordre (aleatori) en un temps constant, sense distinció de la posició on es trobi la informació ni de la posició de l'anterior lectura.
Quina és la funció principal de la BIOS?

. Establir uns mètodes de sortida per la torre.
. Establir uns factor de conversió de monedes, per tal de facilitar l'aprenentatge de l'euro.
. establir uns mètodes d'entrada-sortida estàndards per als perifèrics i els dispositius (teclat, ratolí, discs, etc). Fa que qualsevol sistema operatiu els pugui fer funcionar sense haver d'adaptar-s'hi.
Quina d'aquestes parts no correspon a un ordinador:

. Monitor
. Targeta d'expansió
. Ratolí
. Font d'alimentació
. Scanner
Quin tipus de fitxers existeixen?

. De so i d'imatge.
. De so, d'imatge i documents.
. De so, d'imatge, documents i de fotocòpia.

Examen de hardware ,test para probar tus habilidades en mantenimiento de pc. por M. Gallardo. Categorías:test ,de ,hardware. Preguntas:11
WORD Y EXCEL ,EVALUACIÓN SUMATIVA CURSO BÁSICO DE INFORMATICA. Tags:EVALUACION ,SUMATIVA. Preguntas:16
Itil version 11 - 3 ,ITIL V11 3. Categorías:Itil ,version ,11-3. Preguntas:51
Itil version 11 - 2 ,itil v11 -2. Tags:Itil ,version ,11-2. Preguntas:17
Algoritmos y Programacion Estructurada ,Test basico de introduccion a algoritmos y programacion estructurada.. Categorías:Diseño ,Estructurado ,de ,Algoritmos. Preguntas:10
Excel 2013 Basico ,Excel 2013 Intermedio 1.Que es Microsoft Excel Es una hoja de cálculo Es un procesador de operaciones y fórmulas Un programa que nos permite manipular datos numéricos 2.La extensión de Excel 2013 es: .xlsx .xls .do. Tags:Basico. Preguntas:35
Excel 2013 Intermedio ,Empresarial. Categorías:Excel ,Intermedio. Preguntas:30
Administración de Proyectos Segundo Parcial ,Subraya la respuesta correcta. Tags:Administración ,de ,Proyectos ,P ,II. Preguntas:6
INFORMATICA ,Indicaciones: selecciona la respuesta correcta de los siguentes cuestionamientos.. Categorías:CONOCIMIENTO. Preguntas:10
evaluacion de programacion 2 BTP ,Lea cuidadosamente las preguntas y seleccione o escriba la respuesta correcta. Tags:programacion ,orientada ,a ,objetos. Preguntas:15
Examen Unidades I y II ,Evaluación Tecnicatura de Comercio Int. y Aduana. 30 % Primer Parcial. Categorías:hardware ,software ,Internet. Preguntas:20
INTERNET ,En este test analizaremos los componentes y caracteristicas de Internet.. Tags:INTERNET. Preguntas:19

Crea tu propio test gratis
Comentarios

Creartest.com no se hace responsable del contenido publicados por los usuarios