crear test y ex├ímenes   Fast quiz maker   creare esami e test online   Criar teste e exames online
Crear test y exámenes online
 

Crear Test

Ver otros Tests


Comentarios

CienciasPRIMERS AUXILIS

PRIMERS AUXILIS COM ACTUAR SEGONS EL CAS

1- Sempre que trobéssim una persona amb un traumatisme hem d’actuar com si fos:

. a. Una luxació
. b. Una fractura
. c. Una fissura
. d. Un esquinç de Grau III
2- En que es diferencia una fractura d’una fissura:

. a. És el mateix
. b. En la fissura l’ós no s’acabat de partir.
. c. En la fractura l’ós no s’ha acabat de partir.
. d. La fractura és una lesió dels lligaments.
3- Desprès de patir una luxació:

. a. El tractament sempre serà quirúrgic.
. b. Hem de fer un seguiment amb un cirurgià ortopèdic.
. c. Segons la luxació ens ho podem tornar a col•locar nosaltres sols.
. d. Sempre estan acompanyades per un pinçament de nervi.
1- Una de les formes d’evitar el cop de calor és:

. a. Utilitzar ulleres de sol sense barret
. b. Fer ús de roba apretada, si pot ser de colors vius.
. c. Si es noten marejos, retirar-se a un lloc fresc.
. d. Consumir líquids amb sucre i cafeïna
2- Quan algú pateix un cop de calor hem de…

. a. Administrar-li medicaments antibiòtics
. b. Mullar a la persona amb qualsevol objecte que tinguem a mà
. c. Traslladar-la a un lloc fresc i ventilat
. d. Deixar-li la roba posada, tot i que sigui molt apretada.
3- Digues la FALSA sobre les cremades de 2n grau:

. a. Si el dolor és intens, hem d’acudir al metge
. b. Són les que necessiten ajuda per a millorar la circulació sanguínia
. c. Són les cremades on apareixen ampolles
. d. S’ha de submergir amb aigua freda.
1- Com NO actuarem davant una insolació?

. a. Afluixarem la roba
. b. Posarem a la persona amb aigua molt freda
. c. Col•locarem a la persona a la sombra
. d. Aplicarem tovalloles amb aigua sobre el cap i cos.
2- Quin NO és un símptoma d’una insolació?

. a. Febre (Temperatura per sobre de 40º)
. b. Pell seca, calenta i enrogida
. c. Convulsions
. d. Cremades de 3r grau
3- Serà més propens a sofrir cops de calor si…

. a. És un nen o gent gran
. b. Si es una persona entre 30 i 40 anys
. c. Si es troba a la piscina
. d. Si pateix malalties immunodeficients
1- Què és una ferida?

. a. No tenen risc d’infecció
. b. Dolor, inflamació lleu, pell morada o blavosa
. c. Lesió provocada per un traumatisme que produeix una ruptura de la pell
. d. També anomenat equimosi.
2- Digues la FALSA:

. a. En el hematoma és recomanable punxar-la, pressionar-la i rebentar-la.
. b. En el aixafament aplicarem fred local a la zona afectada
. c. Si l’equimosi esta e una extremitat, l’aixecarem
. d. Les contusions són lesions produïdes per un cop o impacte.
3- En les ferides greus:

. a. Immobilització com si es tractés d’una fractura
. b. Donar medicació
. c. Extreure el cos estrany enclavat,
. d. Controlar l’hemorràgia si hi ha, pressionant amb gasses estèrils o el que tinguéssim més net.
1- En la picada d’animals..

. a. L’animal injecta tòxics en el cos de l’hoste
. b. L’animal clava les seves dents al cos de l’hoste
. c. L’animal succiona la sang solament
. d. La a i la b són correctes
2- Respecte a les mesures preventives relacionades amb la picada de mosquit, la incorrecta és:

. a. Utilitzar repel•lents que no continguin amoníac
. b. Mantenir una bona higiene corporal
. c. Utilitzar colònies molt dolces
. d. Evitar sortit a les hores de caiguda del sol i a la nit
3- En la mossegada de serp es recomana:

. a. Realitzar un torniquet, el més ajustat possible per no estendre el verí
. b. Intentar extraure el verí amb la boca
. c. Evitar que la zona afectada estigui per damunt del nivell del cor
. d. Evitar que la persona estigui relaxada
1-En les cremades de segon grau...

. a. Afecta a la epidermis i dermis
. b. Hem d’aplicar pomada medicamentosa
. c. S’han de rebentar les butllofes per a que surti el líquid
. d. No cal acudir al centre mèdic
2- Digues la FALSA:

. a. Utilitzar un envenat compressiu sobre la zona afectada
. b. Retirar roba i joies
. c. Refrescar la zona de la cremada amb aigua (20-30 min)
. d. No rebentar les butllofes de la pell
3- L’actuació correcta davant una cremada és:

. a. Trucar al 112, refrigerar amb aigua, cobrir la zona afectada
. b. Eliminar la causa, refrigerar amb aigua, cobrir o tapar la zona lesionada, evacuar al ferit a un centre mèdic.
. c. Eliminar la causa examinar el cos del ferit, tapar la zona lesionada, evacuar al ferit a un centre mèdic.
. d. Eliminar la causa, cobrir o tapar la zona lesionada, refrigerar amb aigua, trucar al 112.
1- Si es presenta una persona amb una persona amb un cop de calor hem de controlar la seva temperatura cada?

. a. 2 min
. b. 10 min
. c. 15 min
. d. 1 hora
2- Per evitar casos d’ofegament NO hem de...

. a. Deixar els nens a l’aigua sense supervisió
. b. Col•locar tanques al voltant de la piscina
. c. Posar flotadors als nens a l’hora de banyar-se
. d. Vigilar els nens mentre juguen prop de l’aigua
3- Com actuar enfront a un tall digestiu?

. a. Assecar en una tovallola la persona afectada
. b. No traure de l’aigua a la víctima
. c. No veure ni menjar res
. d. Desvestir a la victima
1- Una cremada de 2n grau afecta a:

. a. Dermis
. b. Epidermis i Dermis
. c. Dermis, epidermis i Dermis
. d. Dermis i hipodermis
2- Les cremades de primer grau no presenten:

. a. Pell seca i dolorosa al tacte
. b. Envelliment
. c. Ampolles
. d. Dolor de 48 a 72 hores
3- Quina part del cos presenta un 1% de superfície cremada?

. a. Cap
. b. Cames
. c. Braços
. d. Palmell
1- Quan sospitem que una persona pot patir una hipotèrmia el primer que farem serà...

. a. Trucar al 112, examinar respiració i circulació.
. b. La tapem i li donem alcohol per augmentar la temperatura corporal
. c. Examinarem la respiració i circulació i la traslladarem a un lloc més càlid
. d. Trucarem al 112 i farem RCP
2- En quant la hidratació en cas d’hipotèrmia és cert que:

. a. Mai donar begudes calentes
. b. Hem de donar begudes calentes i ensucrades cada 15 min ja que l’aigua calenta la necessiten els músculs per tremolar
. c. Es mes important el sucre que l’aigua ja que els músculs necessiten el sucre per tremolar
. d. Nomes dli donarem aigua calenta cada 30 min.
3- En la congelació de grau III els símptomes són:

. a. Envelliment, picor i dolor intens
. b. Sensibilitat moderada, pell cianòtica i edematosa
. c. Teixit necrosat i gangrena
. d. Teixit necrosat, gangrena i envermelliment
1- Quin tipus de contactes elèctrics existeixen

. a. Contacte directe, indirecte i casual
. b. Contacte directe i indirecte
. c. Contacte directe i invertit
. d. Contacte indirecte, i diferenciat
2- Digues la resposta correcta:

. a. En un accident elèctric influeixen diferents factors com: Intensitat de la corrent, la resistència a la electricitat de la persona, temps d’exposició i el recorregut de la corrent.
. b. En un accident elèctric influeixen diferents factors com: Intensitat de la corrent, la resistància a la electricitat de la persona i recorregut de la corrent.
. c. En un accident elèctric influeixen diferents factors com: Intensitat de la corrent, resistància a la electricitat de la persona, temps d’exposició i el recorregut de la corrent i el sexe de la persona.
. d. En un accident elèctric influeixen diferents factors com: Intensitat de la corrent, temps d’exposició i el recorregut de la corrent.
3- La definició de contacte directe és:

. a. Són els contactes de persones amb parts actives de materials i equips.
. b. Són els contactes de persones o animals amb un conductor actiu o de protecció.
. c. Són els contactes de persones amb un conductor.
. d. Parts actives de materials i equips electrics.
1- sobre la intoxicació Assenyala la correcta?

. a) un intoxicació aguda és l'exposició única o múltiple amb absorció rapida del tòxic en un temps com a màxim de 12h.
. b) un intoxicació crònica és l'exposició única o múltiple amb absorció rapida del tòxic en un temps com a màxim de 12h.
. c) una intoxicació és a la redacció del organisme a causa de l'exposició d'un tòxic i pot ser aguda i crònica.
. d) la resposta A i C són correctes.
2- una intoxicació crònica és ..

. a) quan la persona està exposada a quantitats altes de tòxic i amb absorció ràpida en l'organisme.
. b) quan la persona està exposada a quantitats minimas de tòxic i amb absorció ràpida en l'organisme.
. c) la intoxicació es produeix poc a poc a causa de l'exposició de quantitats minimas de tòxic.
. d) cap és vertadera.
3- respecte a les vies d'entrada és correcte.

. a) sempre es produeixen per via oral.
. b) es produeixen per via oral, cutània i mucoses.
. c) mai es produeixen per via endovenosa.
. d) la via endovenosa afecta directament la via sanguínia.

Tourette Syndrome ,This test is abput Tourettes syndrome. Tags:tourette. Preguntas:10
Psicología ,a continuación se le presenta una serie de preguntas con el fin de medir sus conocimientos sobre la psicología.. Categorías:Psicología ,. Preguntas:8
Análisis geométrico ,Test geométrico. Tags:geometría ,- ,circunferencia ,- ,ángulos. Preguntas:10
Test Sobre la División Celular ,Analizar la importancia de los procesos de división celular (mitosis y meiosis) en el crecimiento, desarrollo y multiplicación de los seres vivos.. Categorías:Cromosomas ,Mitosis ,Meiosis ,División. Preguntas:20
Psicología del desarrollo 1º ,Test del temario psicología del desarollo de 1º de carrera. Tags:psicologia ,desarollo. Preguntas:55
Bioquímica metabólica ,BIoquímica metabólica básica para estudiantes de Medicina. Categorías:Bioquímica ,metabolismo ,medicina. Preguntas:24
Tipos de fósiles 1ero. medio ,Tipos de fósiles molde, inclusión y permineralización. Tags:Fósiles. Preguntas:6
Números de Oxidación ,Prueba para conocer que tanto sabes a cerca de los Números de oxidación de los elementos químicos. . Categorías:Oxidación ,. Preguntas:17
nuclear ,medicina nuclear . Tags:pipo. Preguntas:60
Yugular interna ,Test de vena yugular interna. Categorías:Yugular ,interna ,choice ,de ,anatomía ,. Preguntas:8
Arteria pulmonar ,test de arteria pulmonar. Tags:choice ,para ,anato. Preguntas:6
Corazón ,Test del corazón . Categorías:choice ,para ,anato. Preguntas:18

Crea tu propio test gratis
Comentarios

Creartest.com no se hace responsable del contenido publicados por los usuarios