crear test y exámenes   Fast quiz maker   creare esami e test online   Criar teste e exames online
Crear test y exámenes online
 

Crear Test

Ver otros Tests


Comentarios

Otrosmf1443

repaso mf1443

1 Quin és el primer pas que hem de realitzar quan volem desenvolupar un material didàctic ?

. a) El objectius i destinataris de l'acció formativa
. b) El tipus de metodologia que volem fer servir
. c) Els tipus de activitats que volem realitzar
. d) Els gustos del alumnat al que s'adrecen
2 Quins són els indicadors per a la selecció de que un lloc web d’interès didàctic ?

. a) Llenguatge tècnic, rigor científic, facilitat d’us, gratuïtat, correcció
. b) Contrast de colors, llenguatge col·loquial, contingut atraient
. c) Actualització, navegabilitat, organització, adequació al destinatari, autoritat i llegibilitat
. d) Llenguatge tècnic, variació de colors, gratuïtat, correcció ortogràfica.
3 Com es diu l 'instrument (digital o imprès) amb orientació tècnica per a l'alumne, que inclou tota la informació necessària per al correcte ús i maneig profitós dels elements i activitats que conformen l'

. a) Guia didàctica
. b) Programació modular
. c) Manual d’us
. d) Guia docent
4 Si per a un grup d'alumnes adults d'un curs de instal·lació de plaques solars hem creat un PowerPoint ple d'imatges amb dibuixos de Disney, què no hem tingut en compte en triar les imatges ?

. a) Que el material sigui clar i entenedor
. b) Que hi hagi un bon contrasts a les imatges
. c) Que siguin adequat al perfil dels destinataris
. d) Que el text reculli els aspectes principals del temari
5 Quina de les següents no es una avantatge dels materials impresos?

. a) Es poden manipular, sobreescriure i subratllar,
. b) Faciliten la interacció entre companys,
. c) S’utilitzen per a desenvolupar dinàmiques i casos pràctics.
. d) La seva organització i emmagatzematge es molt senzilla i ecològica
6 Quin dels següents aspectes és un dels punts forts de la pissarra digital interactiva?

. a) Que es pot col·locar en qualsevol espai
. b) Que pot sofrir problemes tècnics d’última hora: les connexions fallen, actualitzacions de software, etc.
. c) Que augmenta la motivació i l’aprenentatge.
. d) Que facilita l'aïllament dels alumnes
7 Quina es de las següents afirmacions es correcte en relació a l’elaboració de presentacions multimèdia per ús didàctic?

. a) És recomanable que siguin molt llargues, amb tota la informació ben detallada i amb molt de hipervincles externs
. b) És recomanable que tinguin molts colors, imatges, text i moviments
. c) És recomanable que el text sigui mínim, amb tipografia i elements senyalitzadors
. d) És recomanable que tinguin molt poques diapositives
8 Quina de les següents es una desavantatge de fer servir Moodle al entorn educatiu?

. a) Permet als educadors crear espais virtuals d'aprenentatge en els quals desenvolupar cursos on-line o utilitzar-los de suport com a complement a l'ensenyament tradicional.
. b) Està desenvolupat en software lliure
. c) Pot afavorir l'aïllament i la distancia entre formador -alumne i alumne-alumne
. d) Afavoreix les relacions interpersonals reals entre els alumnes
9 Si fem servir a classe el vídeo d'un programa de televisió amb un debat sobre el tema que estem treballant a l'aula, Quin tipus d 'instrument hem fet servir?.

. a) Un recurs educatiu
. b) Material didàctic
. c) Material tècnic
. d) Material pràctic
10 Quina de les següents es una desavantatge de fer servir entorns virtuals d'aprenentatge ?

. a) Necessiten de coneixements avançats de Internet
. b) És necessari disposar de ordenador i connexió a Internet
. c) Els formadors poden tenir mes control sobre els processos dels alumnes
. d) Els alumnes poden establir el seu ritme de treball sense haver de seguir el d'altres
11 Quin tipus de recurs web es un blog d'aula ?

. a) Un recurs síncron
. b) Un recurs asíncron
. c) Un recurs gràfic
. d) Un recurs multimèdia
12 Quina es la característica que tenen en comú Google drive, un Chat i una Wiki?

. a) Son recursos síncrons
. b) Son recursos asíncrons
. c) Es poden fer servir dintre i fora d'un entorn virtual d'aprenentatge
. d) No requereixen de registre previ

divisiones de craneo ,anatomia craneo . Tags:craneo. Preguntas:9
to9tyyyyyyyyyyyy ,to9tyyyyyyyyy. Categorías:toty55555555. Preguntas:62
¿Cuál es tu ideología? ,Descubre tu ideología política. Tags:política ,ideología. Preguntas:6
¿Eres EMO? ,Averigua si eres emo o no.. Categorías:emo ,. Preguntas:9
yomaira ,yomaira. Tags:yomaira. Preguntas:43
717 vya2 ,717 vya2. Categorías:717 ,vya2. Preguntas:50
enfermeria12345 ,enfermeria12345. Tags:enfermeria. Preguntas:42
¿Cuánto sabes de Quidditch? ,Con este test comprobaras tu información sobre el deporte de los magos:el Quidditch.. Categorías:Quidditch ,test. Preguntas:8
EVALUACION SOBRE LITERATURA COLOMBIANA ,SE INCLUYEN TEMAS COMO LA ILUSTRACIÓN, EL ROCOCO, EL ROMANTICISMO, EL COSTUMBRISMO Y LA MODERNIDAD. Tags:LITERATURA ,COLOMBIANA. Preguntas:8
RMS TITANIC ,Veamos cuanto sabes sobre la película Titanic, la cual fue basada en el naufragio del RMS Titanic en 1912, el cual dejo más de 1.000 victimas ¿crees poder con las preguntas? . Categorías:RMS ,Titanic ,. Preguntas:16
División Silabica: Digtongo,Hiato y triptongo ,Realice la división silábica de las palabras dadas tomando en cuenta las reglas del Diptongo,Hiato y Triptongo.. Tags:División ,Silábica ,Diptongo ,Hiato ,Triptongo.. Preguntas:20
¿Cuánto sabes de pokémon? ,¿Cuánto sabes de pokemon?. Categorías:Pokemon ,test. Preguntas:15

Crea tu propio test gratis
Comentarios

Creartest.com no se hace responsable del contenido publicados por los usuarios