crear test y ex├ímenes   Fast quiz maker   creare esami e test online   Criar teste e exames online
Crear test y exámenes online
 

Crear Test

Ver otros Tests


Comentarios

OposicionesMF1442.DFPO

TEXT SOBRE PROGRAMACIONES DE FPO

1 Com es diu l'organisme encarregat de definir i actualitzar permanentment les qualificacions professionals en l'àmbit de Catalunya?

. a) INCUAL
. b) SEPE
. c) SOC
. d) ICQP
2 Com es diu el tipus de formació que demanen les empreses a les entitats de formació en funció de les seves necessitats i per a la qual disposen d'un ajut econòmic en la seves cotitzacions a la Seguretat Social?

. e) Subvencionada
. f) Ocupacional
. g) Bonificada
. h) De oferta
3 Quina de les següents NO es una via per aconseguir un Certificat de Professionalitat

. i) Superar els mòduls formatius corresponents, mitjançant la realització i avaluació de les accions formatives pertinents, a través de la FPE a un centre acreditat.
. j) Participant en les proves que sobre aquest tema convoqui l'Administració corresponent per a aquesta unitat de competència, basant-se en el Reial decret 1224/2009 d'acreditació de les competències professionals adquirides per experiència laboral o de vies no formals de formació.
. k) Realitzant un curs online que tingui el temari descrit al Real Decret de referència
. l) Mitjançant la convalidació de la unitat de competència per estar en possessió d'aquesta unitat a través de la Formació Professional del sistema educatiu.
4 Com s'anomena el conjunt de coneixements i capacitats que permetin l'exercici de l'activitat professional conforme a les exigències de la producció i l'ocupació?

. a) Unitat de Competència
. b) Competència professional
. c) Capacitat
. d) Perfil professional
5 A què ens referim quan parlem de un bloc coherent de formació associat a cadascuna de les unitats de competència que configuren la qualificació acreditada mitjançant el certificat de professionalitat?

. a) Mòdul Formatiu
. b) Unitat Formativa
. c) Unitat d'Aprenentatge
. d) Temari del Certificat de Professionalitat
6 Quin d'aquests objectius està correctament redactat?:

. a) Aplicar les Teories sobre la Motivació
. b) Teories sobre la Motivació
. c) Mostrar les Teories sobre la Motivació
. d) Conèixer les teories sobre la Motivació
7 Quin dels següents és un contingut actitudinal?

. a) Accions de marcatge al jugador amb pilota.
. b) Acceptació de les regles del joc
. c) Reglament bàsic del bàsquet
. d) Acceptar les regles del joc
8 Quina informació ha de recollir la temporalització d'un mòdul per a cada sessió:

. a) Les activitats i la durada general de la sessió
. b) Els objectius, la durada, els recursos i la avaluació
. c) Els continguts i les activitats amb la seva durada
. d) Els objectius, continguts,metodologia, recursos i/o materials, durada i avaluació corresponent
9 Si hem de temporalitzar una acció formativa de 30 hores quantes hores haurem de contabilitzar?

. a) les 30 senceres
. b) 27 perquè hem de treure un 10 % per descansos
. c) 30 hores menys un percentatge segons la durada de les sessions i els descansos
. d) Les 30 hores menys la durada dels descansos més un 10% de temps que es perd en diferents aspectes
10 Quina de les següents NO es una justificació per fer programacions didàctiques?

. a) Ofereix una visió de tots els aspectes formatius, tant els referits a coneixements, com a habilitats i actituds.
. b) Ofereix al formador una temporalització concreta, que no es pot modificar, de les activitats d'aprenentatge
. c) Ofereix dades concretes de l'acció docent que es va a desenvolupar.
. d) Possibilita l'adaptació a les necessitats i interessos personals de l'alumnat..

LA CORONA ,TEST.LA CORONA. Tags:LA ,CORONA. Preguntas:10
Parte General Penal ,Derecho Penal Parte General. Categorías:General. Preguntas:51
Examen Trimestral de Matemáticas ,Matematicas. Tags:Números ,potencias ,radicales. Preguntas:20
test linea basica ,Correos,línea basica. Categorías:linea ,basica ,productos. Preguntas:10
funcionario prisiones 2014 ,examen 2014. Tags:oposicion ,ayufante ,funcionario ,de ,prisiones. Preguntas:149
Constitución ,Preguntas acerca de la Constitución española de 1978. Categorías:Constitución ,oposiciones ,justicia. Preguntas:16
test 1 ,test pinche. Tags:test. Preguntas:50
TEST LICENCIA Nº1 2/2 2015 ,Test Licencia Operador CSN Radioterapia. Categorías:Test ,Licencia ,Operador ,CSN ,Radioterapia. Preguntas:43
TEST LICENCIA MODULO BASICO TEMA 5 2015 ,Test Licencia Operador CSN Radioterapia 2015. Tags:Test ,Licencia ,Operador ,CSN ,Radioterapia. Preguntas:10
tema 1 ocs ,tema 1 parte 1. Categorías:ocs ,50 ,preguntas. Preguntas:50
TEST LICENCIA Nº1 1/2 2015 ,Test Licencia Operador CSN Rdioterapia. Tags:Test ,Licencia ,Operador ,CSN ,Rdioterapia. Preguntas:42
contabilidad ,test examen contabilidad. Categorías:contabilidad ,test. Preguntas:14

Crea tu propio test gratis
Comentarios

Creartest.com no se hace responsable del contenido publicados por los usuarios