NÂș Preguntas 1/10
Al hacer click sobre respuesta pasará a la siguiente, al final tendrá el resultado completo del test.
Si lo prefiere puede volver y hacer el test con todas las preguntas

Què és la funció de relació?
. Accions que faran que un organisme es pugui relacionar amb el seu medi i els altres organismes.
. És la que permet als individus percebre informació del medi exterior o de l'interior del seu propi organisme i respondre als canvis que s'esdevenen
. És una funció superior que requereix la interpretació d'un estímul pel cervell i l'elaboració de respostes més complexes.