NÂș Preguntas 1/8
Al hacer click sobre respuesta pasará a la siguiente, al final tendrá el resultado completo del test.
Si lo prefiere puede volver y hacer el test con todas las preguntas

El canvi climàtic, que és?
. Un fenomen natural agreujat per l'activitat humana
. un fenoment artificial creat per l'ésser humà