NÂș Preguntas 1/20
Al hacer click sobre respuesta pasará a la siguiente, al final tendrá el resultado completo del test.
Si lo prefiere puede volver y hacer el test con todas las preguntas

El planeta Terra està format per molts tipus de materials o estructures naturals. Algunes d'elles estan vives, les altres no. Com s'anomenen els materials o estructures no vius?
. morts
. inerts
. orgànics
. inorgànics
. càdavers