NÂș Preguntas 1/13
Al hacer click sobre respuesta pasará a la siguiente, al final tendrá el resultado completo del test.
Si lo prefiere puede volver y hacer el test con todas las preguntas

1.La Organització Internacional del Treball ( OIT) defineix la Orientació Laboral com...
. a)La orientació laboral consisteix en trobar feines a les persones a persones desocupades
. b)L’ajuda prestada a un individu per resoldre problemes referents a l’elecció d’una ocupació i al progrés professional, tenint present les característiques de la persona, i de la relació entre aquestes i les possibilitats de feina.
. c)L’ajuda a les persones a trobar la especialitat professional per la que són més competents
. d)La Orientació laboral consisteix en prendre decisions sobre les possibilitats d’ocupació