NÂș Preguntas 1/20
Al hacer click sobre respuesta pasará a la siguiente, al final tendrá el resultado completo del test.
Si lo prefiere puede volver y hacer el test con todas las preguntas

1) Un magatzem ha de tenir, entre d'altres, les següents zones:
. a) De recepció, d'emmagatzematge, d'expedició i de manteniment
. b) De recepció, de devolució, d'expedició i d'envasos buits
. c) D'emmagatzematge, de serveis administratius, d'expedició i d'envasos buits
. d) Totes les anteriors són correctes