NÂș Preguntas 1/25
Al hacer click sobre respuesta pasará a la siguiente, al final tendrá el resultado completo del test.
Si lo prefiere puede volver y hacer el test con todas las preguntas

1 Les decisions estratègiques tenen com a finalitat:
. Aconseguir els objectius generals de l'organització.
. Triar entre les estratègies de diversificació i seguiment.
. Establir les tasques del dia a dia.
. Valorar els actius de l'empresa.