NÂș Preguntas 1/100
Al hacer click sobre respuesta pasará a la siguiente, al final tendrá el resultado completo del test.
Si lo prefiere puede volver y hacer el test con todas las preguntas

1. Cando un cazador, fire unha peza de caza en terreo no que está autorizado para cazar, e coa finalidade de cobrala, ¿pode entrar en terreo distinto, no que non está autorizado para practicar a caza?
. a) En ningún caso.
. b) En todos os casos, sempre que entre só, sen armas nin can.
. c) En terreos abertos sometidos a réxime cinexético especial, e para pezas de caza menor, (sempre que sexa visible desde o linde, e debe entrar a cobrala coa arma descargada) cando o cazador entre a cobrala peza só, sen armas nin can, ou en terreos cercados con autorización do seu titular ou representante.