NÂș Preguntas 1/31
Al hacer click sobre respuesta pasará a la siguiente, al final tendrá el resultado completo del test.
Si lo prefiere puede volver y hacer el test con todas las preguntas

1 Quines d’aquestes característiques, a l’hora d’utilitzar Prezi, és FALSA?
. La gran quantitat d’efectes de transició
. La necessitat de pagament per descarregar la presentación
. L’alta possibilitat de mareig
. Es pot insertar so