NÂș Preguntas 1/36
Al hacer click sobre respuesta pasará a la siguiente, al final tendrá el resultado completo del test.
Si lo prefiere puede volver y hacer el test con todas las preguntas

1.- Consells per a aconseguir una atenció eficaç i de qualitat.
. A) Pel que fa a la comunicació verbal, cal tenir en compte els aspectes següents:
. La salutació, parlar amb precisió, pensar abans de parlar, estar ben informats per a transmetre confiança, atenció ràpida, Per exemple: La simpatia, es el tracte amb el client no ha de ser fred ni distant, sinó que la persona que l’atén ha de mostrar entusiasme i cordialitat.
. B) Pel que fa a la comunicació verbal, cal tenir en compte els aspectes següents:
. La salutació, parlar amb precisió, pensar abans de parlar, estar ben informats per a transmetre confiança, atenció ràpida, Per exemple: Quan es pacta amb el client un preu o una data de lliurament determinada, cal complir el que s’ha promès. Si ho fem, el client no confiarà en el que puguem dir en un altre moment.
. C) Pel que fa a la comunicació verbal, cal tenir en compte els aspectes següents:
. La salutació, parlar amb precisió, pensar abans de parlar, estar ben informats per a transmetre confiança, atenció ràpida, Per exemple: Per a millorar la comunicació telefònica cal conèixer les barreres més habituals que, de manera inconscient, redueixen i dificulten el procés de comunicació. Per tant, hem de tenir presents els elements distorsionadors per a aconseguir que afectin el mínim possible.