NÂș Preguntas 1/12
Al hacer click sobre respuesta pasará a la siguiente, al final tendrá el resultado completo del test.
Si lo prefiere puede volver y hacer el test con todas las preguntas

1 El ménys important a l'hora de seleccionar un recurs o un material per a una acció de formació per a l'ocupació és
. a) que sigui visualment atractiu
. b) que permeti a l'alumne desenvolupar competències pròpies de l’ocupació
. c) que sigui actual i atractiu
. d) que afavoreix el treball a l'aula